Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women în Moldova: „Granturi mici, dar care deschid OSC-urilor din Moldova, oportunități viitoare mai mari!”

Data:

Persoanele cu dizabilități se identifică printre grupurile cele mai vulnerabile și sunt afectate în mod disproporționat în timpul situațiilor de criză. Astfel, în contextul războiului din Ucraina, persoanele cu dizabilități care se refugiază pe teritoriul Republicii Moldova, se confruntă cu o serie de provocări în accesarea serviciilor de care au nevoie.

În acest context, astăzi, 4 organizații ale societății civile ce adresează nevoile persoanelor cu dizabilități au primit granturi din partea UN Women, pentru a implementa proiecte care vor răspunde prompt necesităților persoanelor cu dizabilități, inclusiv din rândurile persoanelor refugiate din Ucraina.

grants
Credit foto: UN Women/ Stela Dontu

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina” în domeniul Eliminării violenței față de femei și fete (EVAW), dezvoltat în contextul Parteneriatului Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD), prin intermediul căruia UN Women își propune să sprijine organizațiile societății civile, furnizoare de servicii pentru persoanele cu dizabilități, să dezvolte politici interne sensibile la gen ce promovează cultura toleranței, egalității și nediscriminării.

grants
Credit foto: UN Women/ Stela Dontu

„Evenimentul de astăzi, privind semnarea contractelor de grant cu ONG-urile din domeniu social, este unul foarte important, prin faptul că încercăm să integrăm în activitățile noastre și dimensiunea legată de dizabilitate. Integrarea femeilor cu dizabilități este una foarte necesară și oportună, în mod special pentru femeile refugiate cu dizabilități, care au fost nevoite să-și părăsească locurile natale și au mers într-o altă țară unde au întâmpinat diferite bariere, dificultăți de integrare legate de limbă, de accesibilitate la anumite servicii, de deplasare și liberă circulație. Aceste granturi vin să asigure drepturile tuturor femeilor de a se integra ușor în societate și de a fi active. Prin punerea accentului pe dezvoltarea instituțională a OSC-urilor, pe capacitarea acestora, prin crearea diferitor parteneriate pentru persoanele cu dizabilități, se pune accent și pe propulsarea egalității de gen. Granturile reprezintă și o modalitate de a deschide noi uși și de a crea noi premise de implementare a unor proiecte concrete în viitor, fapt subliniat și de partenerii noștri anteriori care, au afirmat că beneficiind de capacitare instituțională, au avut ulterior posibilitatea de a beneficia de granturi și de la alți donatori. Sunt recunoscătoare de posibilitatea acordării acestor granturi, și mă bucur că ele deschid șansa noilor oportunități!” - a menționat Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women în Moldova, în cuvântul său de salut la deschiderea evenimentului.

grants
Credit foto: UN Women/ Stela Dontu

Specialistă pe domeniul incluziunii dizabilității, Marlee Quinn din cadrul oficiului regional WHO Europe a spus că acest program este unul regional și se va desfășura atât în Republica Moldova cât și în Georgia. „Din perspectivă regională acest proiect este foarte important nu doar pentru Agențiile ONU implementatoare, dar și pentru fiecare sistem în care fiecare dintre noi activează. Atunci când vorbim despre dimensiunea de dizabilitate, nu țintim doar un anumit grup, ci încercăm să creăm anumite privilegii specifice referitoare la integrarea acestora. Cunoaștem faptul că sunt persoane cu dizabilități care și-au pierdut locuința, așa cum sunt persoanele refugiate, și se confruntă cu bariere semnificative pe care persoanele fără dizabilități nu le resimt. Proiectul dat este finanțat de Parteneriatul Națiunilor Unite pentru Persoanele cu Dizabilități, de aceea, este foarte important ca prin aceste granturi să se reușească identificarea problemelor și barierelor de incluziune, pentru a putea fi eliminate ulterior. Cunoaștem că înlăturarea acestora va crea oportunități de acces egal la servicii pentru toate persoanele refugiate fie că au, sau nu, o dizabilitate”.

grants
Credit foto: UN Women/ Stela Dontu

Scopul implementării acestui proiect este de a atinge câteva obiective importante, și anume de a pune accent pe organizațiile naționale interesate de domeniul dizabilității, sau care activează în această sferă, pentru a le spori capacitatea de susținere, dezvoltare și integrare a aspectului de dizabilitate, în cadrul programelor destinate persoanelor refugiate din Republica Moldova.

Marlee Quinn s-a referit și la faptul că Moldova încă merge pe calea reformelor, și se lucrează la reformarea sistemului de determinare a dizabilității bazat în prezent pe abordarea medicală și care urmează să fie transformat la o nouă viziune bazată pe individ și cum acesta interacționează cu mediul fizic, cu identificarea barierilor cu care persoana se confruntă, etc. „De asemenea, se lucrează la îmbunătățirii protecției sociale a copiilor cu dizabilități, sau a accesul la serviciile de sănătate sexual-reproductive, accesul la mediu fizic, la locuri de muncă adaptate pentru persoanele cu dizabilități, accentul fiind pe eliminarea stigmatizării și a stereotipurilor. Persoanele cu dizabilități deseori afirmă că atitudinea față de ei reprezintă o dizabilitate mai mare decât însuși dizabilitatea pe care o au.” – a mai adăugat aceasta.

grants
Credit foto: UN Women/ Stela Dontu

Cele patru organizații care au beneficiat de un certificat de grant sunt: Societatea Invalizilor din Republica Moldova, Servicii Sociale Durabile, Clinica Juridică Comrat, Asociația Obștească a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina, Orhei.

grants
Credit foto: UN Women/ Stela Dontu

„Grantul pe care îl vom primi de la UN Women ne va permite consolidarea capacităților instituționale ale organizației, care în cele din urmă ne va permite să lărgim spectrul de servicii acordat persoanelor cu dizabilități, inclusiv celor refugiate. De asemenea, ne va permite să stabilim direcții și obiective prioritare, precum și să elaborăm o strategie de comunicare bazată pe asigurarea egalității de gen și a drepturilor persoanelor cu dizabilități. Acest suport ne va permite să procurăm o serie de echipamente pentru realizarea sesiunilor de instruire și mentorat, realizarea unei pagini web a organizației care va permite să fim mai vizibili și credibili nu doar la nivel local ci și la nivel național sau chiar internațional”, spune Ana Răchieru, reprezentanta a Asociației Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina, Orhei, una din organizațiile beneficiare de granturi.

După înmânarea certificatelor de grant și semnarea acestora, în cadrul Programului de granturi Mici pentru Organizațiile Societății Civile, beneficiarii au urmat o ședință de informare privind aspectele de implementare și raportare a proiectelor.