Un proiect pentru a spori leadership-ul și reziliența femeilor afectate de criză prin inițiative comunitare a fost lansat la Chișinău

Data:

La Chișinău a fost lansat proiectul „Femei în sprijinul femeilor: sporirea leadership-ului și rezilienței femeilor afectate de criză prin inițiative comunitare”, finanțat de Guvernul Elveției și organizațiile partenere ale UN Women. Obiectivul major al proiectului este sporirea rezilienței, incluziunii și consolidarea păcii în comunitățile locale prin aportul direct și leadership-ul femeilor.

SDC Launch
Credit foto: Stela Donțu/UN Women

Peste 8,500 persoane vor beneficia de activitățile proiectului printre care femei refugiate și strămutate forțat, femei din diverse grupuri etnice, femei din mediul rural, dar și femei din comunitățile și familiile gazdă, de pe ambele maluri ale râului Nistru. Activitățile proiectului vor fi implementate și gestionate de UN Women în parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), ”Gender-Centru” și Platforma pentru Egalitate de Gen, Centrul de Dezvoltare și Sprijin a Inițiativelor Civice “Resonance” din regiunea transnistreană dar și alte organizații partenere.

SDC Launch
Credit foto: Stela Donțu/UN Women

În afară de activități de dezvoltare a capacităților pentru femeile care gestionează situațiile de criză, consolidarea dialogului dintre organizațiile de femei, comunitățile locale, femeile refugiate cu factorii de decizie la nivel central și local dar și diverși parteneri de dezvoltare și actori ce oferă asistență umanitară, proiectul va veni cu intervenții care vor reieși din necesitățile reale ale femeilor refugiate și comunităților locale colectate, în timp real de Celula de Criză din cadrul CALM. De asemenea, proiectul își propune un șir de activități pentru sporirea încrederii dintre ambele maluri ale râului Nistru realizate prin intermediul celor trei platforme de discuții ale femeilor create în regiunea transnistreană.

SDC Launch
Credit foto: Stela Donțu/UN Women

„Cu toții cunoaștem că Moldova se confruntă cu mai multe crize în domeniul economic, energetic, dar și de securitate. În pofida acestor circumstanțe, Moldova rămâne a fi o țară care în continuare acceptă un număr mare de refugiați. Elveția susține Republica Moldova de-a lungul a 20 de ani. În acest an, după declanșarea războiului, am intensificat susținerea oferită Republicii Moldova în cadrul mai multor proiecte umanitare pe termen lung. Cred că acest proiect este unul special prin faptul că îmbină o cooperare pe termen lung și promovarea păcii, în special implicarea femeilor în menținerea păcii. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne vor fi alături în acest proces.” a menționat Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova.

SDC Launch
Credit foto: Stela Donțu/UN Women

„Acest proiect are toate șansele să fie unul reușit. Mai întâi de toate, acesta vine să amplifice parteneriatele noastre deja stabilite cu autoritățile centrale și locale, societatea civilă, dar și comunitatea internațională. Un aspect important este să lucrăm asupra sporirii leadership-ului feminin în răspunsul la criza refugiaților și consolidarea păcii. Vedem mult potențial în acest proiect și avem convingerea că vom avea o cooperare de succes.” a afirmat Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women.

SDC Launch
Credit foto: Stela Donțu/UN Women

Bugetul total al proiectului este de 1 608 040 dolari SUA, iar contribuția Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare este de 724 mii de franci elvețieni (804,020 dolari SUA). Perioada de implementare este cuprinsă între decembrie 2022 și noiembrie 2023.