Până la obținerea egalității de gen vor trece secole, avertizează ONU într-un nou raport

Data:

În ritmul actual al progreselor, obținerea egalității de gen ar putea dura aproape 300 de ani, arată raportul „Progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD): Situația din domeniul egalității de gen 2022”. Provocările globale, cum ar fi pandemia COVID-19 și urmările acesteia, conflictele violente, schimbările climatice exacerbează și mai mult diferențele de gen. Noul raport, lansat de către UN Women și Departamentul Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale (UN DESA), subliniază că, în ritmul actual al progreselor, ODD 5 – realizarea egalității de gen – nu va fi îndeplinit până în 2030. 

Sima Bahous, directoarea executivă UN Women, a declarat: „Acesta este un punct critic pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen pe măsură ce ne apropiem de jumătatea drumului până în 2030. Este crucial să ne unim acum pentru a investi în femei și fete în vederea recuperării și accelerării progresului. Datele arată regresiuni incontestabile în viața lor agravate de crizele globale – în ceea ce privește veniturile, siguranța, educația și sănătatea. Cu cât mai mult timp va trece pâna oprim această tendință, cu atât mai mult aceasta ne va costa pe toți”.

„Crizele globale în cascadă pun în pericol realizarea ODD, cele mai vulnerabile grupuri de populație din lume fiind afectate în mod disproporționat, în special femeile și fetele. Egalitatea de gen joacă un rol crucial în realizarea tuturor ODD-urilor și ar trebui să se afle la baza acestui proces”, a declarat Maria-Francesca Spatolisano, secretară generală adjunctă pentru coordonarea politicilor și afaceri inter-agenții în cadrul UN DESA.

Fără acțiuni rapide, sistemele juridice care nu interzic violența împotriva femeilor, nu protejează drepturile femeilor în căsătorie și în familie, nu le oferă salarii și beneficii egale la locul de muncă, nu le garantează drepturile egale de a deține și de a controla terenuri, pot continua să existe de-a lungul multor ani.

Raportul estimează că, în ritmul actual de progres, va fi nevoie de până la 286 de ani pentru a elimina lacunele în materie de protecție juridică și legile discriminatorii, 140 de ani pentru ca femeile să fie reprezentate în mod egal în funcții de putere și de conducere la locul de muncă și cel puțin 40 de ani pentru a obține o reprezentare egală în parlamentele naționale. Pentru a eradica căsătoriile copiilor până în 2030, progresele trebuie să fie de 17 ori mai rapide decât progresele înregistrate în ultimul deceniu, fetele din cele mai sărace gospodării rurale și din zonele afectate de conflicte, potrivit estimărilor, fiind cele mai afectate.

De asemenea, potrivit raportului, se atestă o inversare îngrijorătoare a reducerii sărăciei, iar creșterea prețurilor este de natură să exacerbeze această tendință. Până la sfârșitul anului 2022, aproximativ 383 de milioane de femei și fete vor trăi în sărăcie extremă (cu mai puțin de 1,90$ pe zi), comparativ cu 368 de milioane de bărbați și băieți. Multe altele vor avea venituri insuficiente pentru a-și satisface nevoile de bază, cum ar fi hrana, îmbrăcămintea și adăpostul adecvat în majoritatea părților lumii. Dacă tendințele actuale continuă, în Africa Subsahariană, mai multe femei și fete vor trăi în sărăcie extremă până în 2030 decât în prezent.

Invazia în Ucraina și războiul în curs de desfășurare de acolo agravează și mai mult insecuritatea alimentară și foametea, în special în rândul femeilor și copiilor, limitând aprovizionarea cu cereale, îngrășăminte și combustibil, în același timp propulsând inflația. În 2021, aproximativ 38% din gospodăriile conduse de femei din zonele afectate de războaie s-au confruntat cu o insecuritate alimentară moderată sau severă, comparativ cu 20% din gospodăriile conduse de bărbați.

Alte fapte și cifre evidențiate în raport includ:

• În 2020, închiderea instituțiilor școlare și preșcolare a necesitat 672 de miliarde de ore de îngrijire suplimentară neplătită a copiilor la nivel global. Luând în considerație că decalajul de gen în activitatea de îngrijire a rămas același ca și înainte de pandemie, femeilor le-ar reveni 512 miliarde din aceste ore.

• La nivel global, femeile au pierdut venituri estimate la 800 de miliarde de dolari în 2020 din cauza pandemiei și, în ciuda unei reveniri, se estimează că participarea lor pe piața muncii va fi mai mică în 2022 decât era înainte de pandemie (50,8 la sută, față de 51,8 la sută în 2019).

• În prezent, există mai multe femei și fete strămutate forțat ca niciodată: aproximativ 44 de milioane de femei și fete la sfârșitul anului 2021.

• În prezent, peste 1,2 miliarde de femei și fete de vârstă reproductivă (15-49 de ani) trăiesc în țări și zone cu o anumită restricție privind accesul la avort în condiții de siguranță.

Înaintea summitului "Transformarea educației", care va avea loc în marja Adunării Generale a ONU, raportul subliniază că realizarea unei educații universale a fetelor, deși nu este suficientă de la sine, ar îmbunătăți semnificativ o astfel de perspectivă. Fiecare an suplimentar de școlarizare poate crește veniturile unei fete adulte cu până la 20%, cu impact suplimentar asupra reducerii sărăciei, a unei sănătăți materne mai bune, a mortalității infantile mai scăzute, a unei mai mari prevenții HIV și a reducerii violenței împotriva femeilor.

Raportul prezintă faptul că parteneriatele, cooperarea și investițiile în acțiuni privind obținerea egalității de gen, inclusiv prin creșterea finanțării la nivel mondial și național, sunt esențiale în vederea corectării cursului și readucerii egalității de gen pe calea de dezvoltare.