Peste 3850 de femei din grupurile vulnerabile vor primi produse alimentare și de primă necesitate

Data:

Ca parte a eforturilor continue de a contribui la creșterea rezilienței celor mai vulnerabile grupuri în contextul crizelor multiple, în special a consecințelor pandemiei de COVID-19, UN Women a inițiat, la sfârșitul anului 2021, proiectul „Sporirea accesului femeilor din grupurile vulnerabile la produse alimentare și de primă necesitate”, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, finanțat de Oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.  

Proiectul este implementat în beneficiul femeilor din mediul rural, femeilor subreprezentate, în special al femeilor cu dizabilități, femeilor rome, femeilor afectate de violență, mamelor singure, femeilor cu venituri mici sau inexistente, femeilor care traiesc cu HIV, lucrătorilor sexuali și al persoanelor aflate în întreținerea acestora. Scopul proiectului este de a susține grupurile sus-menționate cu produse esențiale, contribuind la îmbunătățirea rezilienței față de consecințele economice ale crizelor multiple.

parteneri COVID support

Astfel, peste 3850 de femei din diferite regiuni ale țării și persoane aflate în întreținerea acestora vor beneficia de pachete cu alimente și produse de igienă. Mai mult de 38,000 produse alimentare, 44,000 produse igienice și de protecție vor fi oferite în cadrul proiectului. De asemenea, mai mult de 15 centre, organizații ce prestează servicii femeilor afectate de violență vor primi seturi de produse de protecție. Sprijinul este oferit în baza necesităților colectate de la 40 de organizații din domeniu, cu susținerea din partea Coaliției Naționale „Viață fără Violență în Familie” și Platformei pentru Egalitate de Gen.

„Chiar dacă astăzi, spre fericire, numărul de infectări COVID-19 este redus, impactul socio-economic al pandemiei încă se resimte. Crizele afectează în mod diferit bărbații și femeile. Din acest considerent, acest proiect se focusează pe adresarea necesităților femeilor din grupurile vulnerabile care au fost afectate de criză într-un mod disproporționat.” a menționat Floris Van Eijk, Chargé d'Affaires a.i., oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, în timpul conferinței de presă organizate în cadrul proiectului.

Felicia Bechtoldt, Secretară de Stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a afirmat că: „Încă de la începutul pandemiei, am observat cât de diferit criza pandemică a afectat femeile și bărbații. În acest sens, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a consolidat eforturile în comun cu partenerii de dezvoltare și societatea civilă, astfel încât impactul negativ al crizei asupra populației să fie cât mai atenuat, iar o atenție deosebită s-a acordat anume persoanelor din categoriile social vulnerabile.”

Felicia Bechtoldt

„Acest proiect a fost inițiat pentru a susține femeile din grupurile vulnerabile pe timp de pandemie, dar va continua pentru a le ajuta să facă față crizelor multiple cu care se confruntă acestea. Vreau să mulțumesc Guvernului și partnerilor noștri de dezvoltare pentru implicare și organizațiilor societății civile pentru faptul că ne-au ajutat să identificăm necesitățile femeilor din grupurile vulnerabile din Moldova. Eu sper că prin intermediul acestor produse de primă necesitate, vom aduce un pic de fericire în casele celor care cu adevărat au nevoie de aceasta.” a declarat Dominika Stojanoska, Reprezentantă de țară UN Women Moldova.

Dominika Stojanoska

„Ca și organizație non-guvernamentală care interacționează zilnic cu persoane din grupuri vulnerabile, salutăm enorm flexibilitatea partenerilor noștri de dezvoltare care au răspuns prompt și eficient la toate necesitățile identificate de noi. Aceste pachete cu produse alimentare și igienice vor oferi un licăr și o speranță beneficiarelor și le va permite să omită o problemă stringentă, astfel încât acestea să poată să beneficieze și de servicii de reabilitare și să-și trăiască viața cu demnitate.” a menționat Andriana Zaslaveț, Coordonatoare de program, RCTV Memoria, membră a Coaliției Naționale “Viața fără violență în familie”, Președintă a Platformei pentru egalitate de gen.

Produsele alimentare, produsele igienice și de protecție vor fi livrate beneficiarelor pe parcursul lunilor mai și iunie și vor fi distribuite în peste 20 de raioane din întreaga țară, pe ambele maluri ale râului Nistru. Proiectul „Sporirea accesului femeilor din grupurile vulnerabile la produse alimentare și de primă necesitate” este implementat de UN Women Moldova, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și organizațiile societății civile, și este finanțat de Oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova.