Stimularea mediului de afaceri pentru a dezvolta soluții alternative de îngrijire a copiilor

Piața muncii din Moldova este caracterizată de diferențe pronunțate de gen în ceea ce privește plasarea în câmpul muncii, salariile și munca neremunerată care se reflectă negativ preponderent asupra femeilor. În ultimii ani, la nivel national, au fost adoptate o serie de prevederi ce au avut drept scop facilitarea accesului părinților la piața muncii. Totuși, părinții încă se confruntă cu diferite dificultăți de a beneficia de noile amendamente, printre principalele motive fiind numărul mic de instituții ce pot oferi servicii de educație antepreșcolară.

Data:

UN Women

Astfel, studiul recent realizat de UN Women în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) „Cum contribuim la crearea locurilor de muncă prietenoase părinților? 4 opțiuni de servicii alternative pentru îngrijirea copilului ce pot fi oferite de angajatori” a identificat că pentru a îmbunătăți calitatea angajării și a câștigurilor femeilor, este nevoie de creșterea calității și a accesului la serviciile de îngrijire a copiilor. În urma consultării cadrului legal național, dar și a experienței internaționale, au fost conturate 4 opțiuni alternative de îngrijire a copilului care vin să asigure un echilibru între nevoile angajaților cu copii sub 3 ani și ale angajatorilor.

În acest context UN Women, în parteneriat cu AmCham Moldova și cu sprijinul financiar al Suediei, a organizat un eveniment cu genericul “Stimularea mediului de afaceri pentru a dezvolta soluții alternative de îngrijire a copiilor”. Scopul evenimentului a fost de a aduce în discuții importanța subiectului privind serviciile alternative de îngrijire a copilului și necesitatea existenței unor stimulente pentru companii în vederea încadrării în ciclul economic a părintelui din concediul de îngrijire a copilului. 

„Problema există în societate și noi trebuie să o rezolvăm complex și prin implicarea Guvernului și a Ministerului Educației pentru a dezvolta servicii de creșă dar și prin implicarea angajatorilor prin crearea acestor servcii alternative de îngrijire a copiilor poate la locul de muncă sau poate private, cu metode facilitate pentru angajatori de a finanța îngrijirea copiilor, tichete de creșă sau alte soluții. Ministerul este plenar antrenat in aceste procese, noi vrem să promovăm politici prietenoase pentru familii cu copii care să stimuleze întoarcerea mai rapidă a femeilor în câmpul muncii dacă ele își doresc acest lucru.” a menționat domnul Marcel Spatari, Ministru al Muncii și Protecției Sociale, care a participat la eveniment.

Excelența Sa, Katarina Fried, Ambasadoarea Suediei a afirmat că „Egalitatea de gen este un principiu fundamental care presupune ca toate persoanele, indiferent de gen, au dreptul de a munci, de a se întreține și de a avea un echilibru între carieră și viața de familie. La nivel național, acest principiu pune și bazele dezvoltării economice a Suediei, asigurand implicarea în câmpul muncii a mai multor persoane. Investiția în drepturi și șanse egale nu este doar un pas corect, ci și unul inteligent, atât pentru oamenii din țară, cât și pentru țară în ansamblu.”

„Soluțiile alternative de îngrijire a copiilor constituie un element foarte important pentru dezvoltarea țării. Chiar și înainte de pandemia COVID-19 motivul principal care împiedica femeile să intre pe piața muncii, să se angajeze sau să avanseze în carierele lor era insuficiența instituțiilor de îngrijire a copiilor în țară. Astfel trebuie identificate soluții pentru că excluzând femeile de pe piața muncii se descurajează abilitarea lor economică dar și se pierde un capital uman care ar contribui la dezvoltarea țării.” a spus Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară UN Women.

„Comunitatea de afaceri din Moldova semnalează aceeași problemă de mai mulți ani care o consideră impedimentul principal pentru creșterea afacerilor, dar și creșterea economică în general - este lipsa resurselor umane. Este esențial să se îmbunătățească în continuare infrastructura socială și disponibilitatea serviciilor de îngrijire a copiilor pentru a facilita accesul părinților la piața muncii. Deși cea mai bună opțiune ar fi disponibilitatea unor servicii publice calitative, credem că sectorul privat ar putea avea aport esențial în oferirea alternativelor de îngrijire a copiilor pentru angajați, având disponibile stimulentele fiscale atractive.” a declarat Mila Malairau, directoare executivă AmCham.

Studiul „Cum contribuim la crearea locurilor de muncă prietenoase părinților? 4 opțiuni de servicii alternative pentru îngrijirea copilului ce pot fi oferite de angajatori” este disponibil aici.

Evenimentul este disponibil pe pagina de Facebook a UN Women Moldova.