Forumul Generația Egalității Paris – accelerarea progresului în atingerea egalității de gen până în anul 2030

În perioada 30 iunie – 2 iulie 2021, va avea loc cea de a doua fază a Forumului Generația Egalității. În primă instanță, Forumul s-a desfășurat la sfârșitul lunii martie în orașul Mexico și a avut drept invitate persoane din toată lumea, atât din societatea civilă, cât și membre și membri ai guvernelor, pentru a discuta acțiunile concrete care pot fi luate pentru avansarea egalității de gen. Principala concluzie în urma discuțiilor din cadrul Forumului a fost necesitatea de a acționa cât mai urgent, de a lua angajamente concrete pentru accelerarea egalității de gen și sporirea activismului civic.

Data: 16 iunie 2021

Chișinău
  

La sfârșitul lunii martie, Forumul a reușit să reunească aproximativ 10 000 de persoane interesate de a participa activ în avansarea egalității de gen și peste 250 de vorbitoare și vorbitori din 85 de țări care și-au expus entuziasmul pentru a revigora activitățile în acest domeniu și mișcările feministe. Acest lucru va fi continuat în plină forță la Paris, începând cu 30 iunie, în cea de a doua fază a acestui eveniment global. Participantele și participanții vor continua activitățile și lucrul asupra strategiilor lansate de Coalițiile de Acțiune pentru luarea angajamentelor concrete în atingerea egalității de gen. Totodată, se va pune accentul și pe colaborarea dintre generații pentru a stabili un parcurs comun care va aduce beneficii tuturor fetelor și femeilor și vor continua activitățile în baza viziunii comune și al planului de acțiune până în anul 2026 lansat la Mexico. Colaborarea dintre generații are loc și în contextul reafirmării Conferinței mondiale a femeilor și a adoptării Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune, iar Forumul contribuie și la crearea unui bilanț al progreselor făcute în acest sens, asigurând o continuitate a acțiunilor, dar și a accelerării progresului pentru atingerea egalității de gen. 

  

Așadar, în ambele faze, Forumul servește drept o ocazie pentru a stimula angajamente financiare și politice pentru atingerea egalității de gen, pentru a responsabiliza și activiza societatea civilă și este o ocazie pentru a promova drepturile femeilor și a asigura respectarea dimensiunii de gen în adoptarea deciziilor politice din viitor, într-o societate post-CovidAmbițiile Forumului vor firealizate prinsetarea unei agende feministe cu impact cât mai rapid și prin munca depusă de membrele și membriiCoalițiilor de acțiune. Rezultatul așteptat în urma acestor activități este progresul tangibilcătre atingerea egalității de gen în deceniul 2020-2030, în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Forumul Generația Egalității Paris va avea loc în perioada 30 iunie - 2 iulie. Prin participarea șefelor și șefilor de stat, Forumul va convoca guverne, organizații internaționale, societatea civilă, organizații de tineret, sectorul privat și activiste și activiști din întreaga lume pentru a lua angajamente concrete, ambițioase și durabile în vederea realizării egalității de gen. Forumul va crea, de asemenea, un ecosistem cu mai multe părți interesate pentru a promova egalitatea de gen, pentru a asigura durabilitatea angajamentelor luate pe parcursul evenimentelor. Forumul va avea loc virtual și va fi compus din evenimente diverse, incluzive și intergeneraționale. Mai multe despre evenimente, dar și despre procesul de înregistrare pe https://forum.generationequality.org/