Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni

Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul” în parteneriat cu AO „Institutum Virtutes Civilis” a organizat evenimentul de inițiere „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”, implementat în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women Moldova în parteneriat cu UNICEF Moldova.

Data:

Parteneriatele create vor spori capacitățile organizaților necomerciale și altor parteneri locali din raioanele Cahul și Ungheni în domeniul drepturilor femeilor pentru o promovare activă a principiilor egalității de gen în strategiile de dezvoltare locală, atât în procesele decizionale, cât și în cele care vizează planificarea bugetară. 

Evenimentul de inițiere a parteneriatelor s-a desfășurat online, pe data de 19 februarie 2021, și a inclus mai multe mesaje de salut din partea inițiatorilor și partenerilor, precum și o prezentare a obiectivelor și activităților proiectului.

În mesajul său de salut adresat participantelor, managera de proiect, Polina Panainte, a subliniat importanța colaborării cu autoritățile locale, societatea civilă șimediul privat pentru a adresa provocările care încă persistă în procesul de împuternicire reală a femeilor și combaterea violenței domestice „Avem nevoie de egalitate de gen acum, și asta depinde de implicarea fiecăruia dintre noi, pentru că egalitatea de gen previne violența împotriva fetelor și femeilor; este esențială pentru prosperitatea economică și dezvoltare durabilă; iar comunitățile care pun în valoare atât femeile cât și bărbații sunt comunități mai sigure și mai sănătoase”.

„Sperăm ca aceste parteneriate pentru abilitatea femeilor din raioanele Ungheni și Cahul să creeze modele, acțiuni concrete care să fie replicate și în alte localități din Republica Moldova, iar integrarea dimensiunii de gen în activitățile pe care și le propun să devină o prioritate” a menționat Silvia Strelciuc, organizatoarea evenimentului și directoarea Centrului Contact-Cahul.

Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, și-a exprimat speranța ca toate comunitățile partenere să ajungă campioane în promovarea egalității de gen la încheierea proiectului „Cea mai mare așteptare este ca la finele acestui proiect să putem spune că activitățile implementate ne-au schimbat felul nostru de vedea rolul femeilor și bărbaților în localitățile noastre. Acest secol, după pandemie, vine să ne demonstreze că trebuie să ne schimbăm atitudinea, din toate punctele de vedere. Proiectul vine să susțină efortul comunităților din care facem parte și să pună un accent mai mare pe egalitatea de șanse. Ne dorim să dezvoltăm un parteneriat dintre bărbați și femei, să dezvoltăm potențialul acestor localitățisă devină campioane a promovării egalității de gen”.

În cadrul activității, reprezentanții APL din cele 12 localități partenere din raioanele Cahul și Ungheni, cât și partenerii locali din cadrul ONG-urilor, grupurilor de inițiativă locale și femeile lidere au aflat despre specificul și activitățile cheie ale proiectului, dar și planurile procesului de implementare.

Pentru o bună colaborare în proiect, organizațiile implementatoare, Craion Contact-Cahul IP și AO IVC, au semnat acorduri trilaterale cu APL partenere și beneficiare a proiectului EVA.Acestea prevăd angajamentele autorităților de a participa în proiect și de a promova egalitatea de gen în raioanele Cahul (satele Slobozia Mare, Văleni, Andrușul de Jos, Larga Nouă, comuna Zîrnești și municipiul Cahul) și Ungheni (comunele Manoilești, Zagarancea, Pîrliţa și Măcărești, satul Rădenii Vechi și municipiul Ungheni). 

Tatiana Lazăr, vicepreședinta consiliului raional Ungheni a menționat cât de importantă este sinergia tuturor partenerilor „Este important să creezi un cadru de dialog, împreună cu persoanele publice, liderii formali și informali, cu autoritățile publice locale. Activitatea de instruire și asistență, acțiunile planificate, vor contribui la facilitarea promovării egalității de gen și conștientizarea importanței ei”. Vladimir Calmîc, vice-președinte al consiliului raional Cahul a menționat că „acest eveniment va da startul creării unor parteneriate durabile între raioanele Cahul și Ungheni, deoarece violența împotriva femeilor este un act grav de violare a drepturilor omului. Cu eforturi comune, vom contribui la eliminarea condițiilor care favorizează perpetuarea acestui fenomen”.

Proiectul EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF, are drept scop promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor prin integrarea componentei de gen în politicile publice locale și combaterea violenței domestice împotriva femeilor și copiilor în raioanele Cahul și Ungheni. Proiectul este implementat în perioada 2020-2022, iar bugetul a acestuia este de 5.250.000 de euro.