Egalitatea de gen discutată la o conferinţă ştiinţifico-practică internaţională în format online

Evenimentul în format online a fost dedicat împlinirii a 20 de ani de la adoptarea Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea.

Data: 30 octombrie 2020

Chișinău

Ministerul Apărării şi Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, în parteneriat cu Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Platforma pentru Egalitate de Gen în Republica Moldova şi Centrul de Informare şi Documentare privind NATO din Republica Moldova, desfăşoară în perioada 28-30 octombrie curent, Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Agenda ‚Femeile, Pacea şi Securitatea’: asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile şi prevenirea conflictelor”.

Prezent la inaugurarea conferinţei, ministrul Apărării Alexandru Pînzari a apreciat organizarea unui astfel de eveniment de talie internaţională, prin intermediul căruia participanţii au posibilitatea să discute despre rolul implementării Rezoluţiei 1325 şi principalele realizări în domeniu. „Ministerul Apărării pune accent major pe resursa umană. În instituţia de apărare, femeile şi bărbaţii reprezintă o singură echipă, o forţă puternică ce îşi direcţionează eforturile pentru un viitor comun, cu şanse egale în societate, indiferent de domeniile de activitate. Actualmente, în Armata Naţională avem circa 20% femei. Participarea acestora în misiuni internaţionale de pacificare, în procese de negociere a păcii şi de mediere a conflictelor militare reprezintă una din priorităţile instituţiei de apărare în contextul implementării Agendei ‚Femeile, Pacea şi Securitatea’. Până în prezent, avem 10 femei care au participat în misiuni de pacificare, ceea ce demonstrează că suntem pe calea cea bună în realizarea angajamentelor noastre asumate în cadrul Rezoluţiei 1325”, a declarat Alexandru Pînzari.

„De-a lungul a două decenii, Suedia a fost un partener activ pentru toate instituțiile care au promovat egalitatea de gen în Moldova. Toate realizările au fost posibile doar cu implicarea instituțiilor de stat și societății civile. Toate inițiativele susținute de către Suedia sunt adaptate la contextul local, iar aprobarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind Femeile, Pacea și Securitatea și ulterior aprobarea Planului Național de Acțiuni cu privier la punerea în aplicare a rezoluției în 2018 pot fi enumerate printre inițiativele naționale susținute. Deși importanța participării femeilor în menținerea păcii este recunoscută, încă este nevoie de implicare comună. Incluziunea femeilor este una esențială atât la nivel formal, cât și la nivelul menținerii păcii informale, în vederea asigurării păcii  durabile, or aceasta este o premisă pentru securitatea umană” -  a spus Anna Lyberg, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

„Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea a conectat egalitatea de gen cu menținerea păcii și securității internaționale și a recunoscut pentru prima dată participarea femeilor drept soluție cheie în rezolvarea conflictelor și susținerea păcii. Această rezoluție a confirmat faptul că, în mare parte, conflictele nu sunt neutre în materie de gen; cei patru piloni ai săi — participare, prevenire, promovare, ajutor și recuperare, demonstrează necesitatea absolută a femeilor de a participa la procesele de luare a deciziilor, deoarece acestea au un rol puternic în prevenirea și gestionarea conflictelor și violenței”, a menţionat Dominika Stojanoska, reprezentantă de țară a organizaţiei UN Women în Republica Moldova. 

La discuţiile online au participat reprezentanţii şi reprezentantele organizaţiilor internaţionale, misiunilor diplomatice, sectorului guvernamental, administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor de securitate şi apărare, mediului academic, societăţii civile, atât din Republica Moldova, cât şi de peste hotare.

Conferinţa a cuprins cinci ateliere de lucru în cadrul cărora au fost abordate subiecte ce ţin de integrarea perspectivei de gen, asigurarea şi promovarea egalităţii şi echităţii de gen, prevenirea şi combaterea discriminării, violenţei în bază de gen.

Amintim că Republica Moldova a aprobat Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea pentru anii 2018-2021 și Planul de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia la data de 28 martie 2018, prin Hotărârea Guvernului nr. 259/201.