O nouă inițiativă de abilitare economică va crea oportunități de trai pentru mai mult de 300 de femei din Republica Moldova

Prin lansarea noii inițiative, 200 de femei antreprenoare din Republica Moldova își vor spori abilitățile lansare și gestionare a propriilor afaceri, de a-și asigura locuri de muncă și de a-și gestiona mai bine finanțele personale. Aproximativ 35 de tinere, în special cele din grupuri subreprezentate, vor primi subvenții nerambursabile pentru a investi în propriile afaceri. În plus, va fi creată o rețea durabilă de până la 100 de femei antreprenore pentru a se sprijini reciproc și pentru a-și susține nevoile socio-economice în fața factorilor de decizie și a politicilor. Inițiativa de abilitare economică este implementată de UN Women și Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, înființată în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (ODIMM) din Moldova.

Data: 5 noiembrie 2020

Semnarea Acordului de Parteneriat între UN Women și ODIMM

În cadrul proiectului „Măsuri de răspuns la nevoile stringente ale femeilor și fetelor care sunt marginalizate sau se află într-o situație vulnerabilă, agravată de Coronavirus (COVID-19), în Europa și Asia Centrală (iunie 2020 - mai 2021), componenta din Republica Moldova consolidează rezistența femeilor prin intermediul unui acces mai bun la surse noi de venit și oportunități de a-și îmbunătăți condițiile de trai, precum și consolidarea participării femeilor la luarea deciziilor prin intermediul asociațiilor și rețelelor profesionale. În acest context, în data de 5 noiembrie, a fost convenit un parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, o instituție publică non-profit înființată de Ministerul Economiei și Infrastructurii (ODIMM). Programul national moldovenesc „Lansarea afacerilor de către tineri” este elementul cheie al proiectului, urmat de obținerea cunoștințelor și oferirea de granturi femeilor care lansează sau dezvoltă propria afacere, în special femeilor din zonele rurale. Proiectul este implementat cu suportul financiar din partea Guvernului Japoniei.

Parteneriatul dintre UN Women și ODIMM va contribui la implementarea planului strategic national privind recuperarea după COVID-19 și abilitarea femeilor, mai ales celor care au fost afectate în proporții mai mari de pandemia COVID-19, oferindu-le șanse de a obțină venituri sigure, locuri de muncă decente și independență economică. De asemenea, acest proiect va distruge barierele cu care se confruntă femeile în afaceri din cauza COVID-19 și consecințelor pandemiei – inaccesibilitatea serviciilor financiare, lipsa platformelor de mentorat și discriminarea în bază de gen.

Semnarea Acordului de Parteneriat între UN Women și ODIMM

Proiectul vizează două provocări principale: surse noi de venit și condiții de trai decente create pentru femei, prin intermediul accesului la venituri și angajării în câmpul muncii și consolidarea capacităților de leadership și aptitudinilor de luare a deciziilor în rândul femeilor afectate de pandemie.

Criza provocată de COVID-19 și politicile aferente (autoizolarea, distanța socială, închiderea afacerilor) au afectat grav afacerile micro, mici și mijlocii și, respectiv, mii de familii din Republica Moldova. Multe persoane și-au pierdut locurile de muncă, veniturile acestora au scăzut, iar condițiile de trai s-au înrăutățit. Pandemia are un efect negativ enorm atât asupra femeilor de afaceri, cât și asupra angajatelor de rând, acestea fiind suprareprezentate în majoritatea industriilor afectate de COVID-19, cum ar fi: vânzările, sănătatea, turismul, horeca, învățământul, etc. Pe lângă gestionarea afacerilor pe timp de criză, femeile mai sunt nevoite să îndeplinească activități neremunerate, cum ar fi: grija de gospodărie, de copii și bătrâni.

Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova, și Iulia Costin, directoare generală ODIMM
 
„Cu sprijinul generos din partea Guvernului Japoniei, suntem acum capabili să susținem femeile, inclusiv pe cele mai vulnerabile, în scopul atenuării impactului pandemiei COVID-19 asupra securității economice a acestora. Noi, echipa UN Women, ne mândrim cu parteneriatul stabilit cu ODIMM, deoarece vedem acest lucru ca un început al unei cooperări pe termen lung care va contribui la atingerea egalității de gen în sectorul economic. Pentru femei, asigurarea egalității presupune nu doar furnizarea oportunităților pentru asigurarea veniturilor, ci și un efort întru eliminarea barierelor existente în accesul la locuri de muncă și finanțe pentru lansarea unei afaceri, la diminuarea stereotipurilor de gen existente și a normelor sociale dăunătoare privind capacitățile femeilor în gestionarea afacerilor, prin recunoașterea și redistribuirea activităților de îngrijire neremunerate la domiciliu, factori care influențează grav capacitatea femeilor de a se angaja în câmpul muncii. Parteneriatul cu ODIMM ne permite să abordăm aceste probleme în complexitatea sa, deoarece ODIMM are o vastă experiență în susținerea IMM-urilor din țară, inclusiv a celor destinate femeilor; în timp ce UN Women este Agenția principală din cadrul Organizației Națiunilor Unite, cu cunoștințe de specialitate privind normele și standardele globale în atingerea egalității de gen și cu cele mai bune practici privind abilitarea economică a femeilor.” Dominika Stojanoska, reprezentanta de țară UN Women Moldova
Directoarea generală ODIMM, Iulia Costin a declarat în cadrul evenimentului de semnare a Memorandumului, că acest parteneriat va contribui la dezvoltarea activităților comune în scopul integrării economice ale femeilor din țara noastră.
„De-a lungul timpului, schimbarea percepției antreprenoriatului feminin în Republica Moldova a devenit o prioritate de bază pentru ODIMM. Au fost implementate numeroase inițiative și proiecte dedicate femeilor antreprenor. Cu toate acestea, femeile și fetele sunt în continuare cele mai vulnerabile, în special în contextul COVID-19, datorită activității lor în domenii preponderent legate de sectorul sănătății și cel social. În circumstanțele actuale, proiectul oferă un sprijin enorm sectorului IMM afectat de criză, prin consolidarea rezistenței și încurajarea femeilor în realizarea potențialului lor la cel mai înalt nivel”.