COVID-19: Republica Moldova a adoptat două măsuri menite să protejeze femeile împotriva violenței și trebuie să abordeze mai mult impactul social și economic al crizei asupra femeilor, potrivit unei analize UN Women și PNUD

Protecția socială și răspunsul angajatorilor la pandemie nu au prioritizat suficient necesitățile femeilor, arată o analiză globală a răspunsului la COVID-19 prin prisma dimensiunii de gen, lansată recent de UN Women și PNUD.

Data: 28 septembrie 2020

Majoritatea statelor nu întreprind suficiente măsuri pentru a proteja femeile și fetele de consecințele economice și sociale cauzate de criza COVID-19, potrivit noilor date publicate de UN Women și PNUD, în cadrul unei analize globale a răspunsului la COVID-19, prin prisma dimensiunii de gen.

Analiza, care acoperă peste 2500 de măsuri din 206 țări și teritorii, reflectă acțiunile guvernelor din perspectiva de gen în trei domenii: cele care abordează violența împotriva femeilor și fetelor, susțin îngrijirea neremunerată și consolidează securitatea economică a femeilor.

Rezultatele arată că 42 de țări, adică fiecare a cincea din cele analizate, nu au implementat deloc măsuri sensibile la gen ca răspuns la COVID-19. Doar 25 de țări, sau 12% din cele incluse în cercetare, au introdus măsuri care acoperă toate cele trei domenii. Acestea se referă asigurarea liniilor telefonice de asistență, centrelor de plasament sau răspunsurilor judiciare pentru a contracara creșterea violenței împotriva femeilor și fetelor în timpul pandemiei, transferuri directe de numerar destinate femeilor, furnizarea serviciilor de îngrijire a copiilor sau concedii din motive familiale sau concedii de boală plătite.

Potrivit analizei, Republica Moldova a adoptat opt măsuri ca răspuns la COVID-19, două dintre acestea acordând atenție egalității de gen și referindu-se la violența împotriva femeilor.

Măsurile sensibile la dimensiunea de gen, luate de Moldova, sunt comunicarea riscurilor supraviețuitoarelor violenței în bază de gen (VBG) și analiza necesităților femeilor afectate, dar și a răspunsului sistemului la cazurile de VBG.

„Este clar că pandemia de COVID-19 afectează puternic femeile - ca victime ale violenței în familie, aflate în izolare împreună cu agresorii, ca îngrijitoare neremunerate în familii și comunități și ca angajate în câmpul muncii, cărora nu le este oferită protecție socială. Analiza globală sprijină guvernele în luarea deciziilor de politici corecte, prin împărtășirea de bune practici și monitorizarea progreselor în politicile de îngrijire și măsurile de combatere a violenței împotriva femeilor”, a declarat Directoarea executivă UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

În raport se mai arată că Republica Moldova ar trebui să acorde prioritate dimensiunii de gen și în celelalte șase măsuri analizate - economice și fiscale, precum și cele legate de protecția socială.

„Criza COVID-19 le oferă țărilor oportunitatea de a-și modifica modelele economice existente către un contract social reînnoit, care să acorde prioritate justiției sociale și egalității de gen. Această analiză a răspunsului în bază de gen poate contribui la accelerarea reformei politicilor, prin ghidarea pe care o oferă și semnalarea deficiențelor în eforturile și finanțarea națională, precum și evidențierea celor mai bune practici”, a declarat Administratorul PNUD, Achim Steiner.

Noile date arată că guvernele și-au axat eforturile legate de gen ca răspuns la COVID-19 în primul rând pe prevenirea și/sau răspunsul la violența împotriva femeilor și fetelor - măsurile în cauză reprezintă 71% la sută din toate acțiunile identificate, sau 704 măsuri în 135 țări. Dintre acestea, 63% se axează pe consolidarea serviciilor esențiale, precum centre de plasament, linii telefonice de asistență și alte mecanisme de denunțare. Cu toate acestea, doar 48 de țări, mai puțin de un sfert dintre cele analizate, au tratat serviciile legate de protecție și combatere a violenței ca parte integrantă a planurilor lor naționale și locale de răspuns la COVID-19, doar foarte puține dintre ele finanțând adecvat măsurile respective.

Între timp, protecția socială, serviciile de îngrijire și răspunsul angajatorilor au ignorat în mare parte necesitățile femeilor, doar 177 de măsuri (10% din total) în 85 de țări vizând în mod explicit consolidarea securității economice a femeilor și mai puțin de o treime din țări (60 în total) luând măsuri pentru a sprijini îngrijirea neremunerată și pentru a consolida serviciile de îngrijire pentru copii, persoanele în vârstă sau persoanele cu dizabilități.

Notă pentru editori:

- Analiza globală a răspunsului de gen la COVID-19, prin prisma dimensiunii de gen, se bazează pe informațiile disponibile public, inclusiv documente oficiale; sondaje ale experților UN Women și PNUD din întreaga lume, precum și pe alte sisteme de monitorizare a politicilor conexe COVID-19.