Peste 50 de primare la primul mandat au beneficiat de instruiri privind egalitatea de gen la nivel local și au dobândit noi abilități de leadership

În perioada 12-20 august 2020, peste 50 de femei au beneficiat de un curs de instruiri pentru primarele la primul mandat, în vederea exercitării efective a funcțiilor lor în cadrul administrației publice locale și a integrării dimensiunii de gen la nivel local, organizat de către Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu UN Women și cu suportul financiar al Suediei.

Data: 20 august 2020

Ultimul training din cadrul sesiunii curente, desfășurat prin intermediul platformei Zoom. Credit foto: UN Women Moldova

În cadrul instruirilor, desfășurate în regim online, au fost abordate următoarele subiecte precum: egalitatea de gen la nivel local; practici, abilităţi și competențe de conducere în activitatea unei primare; dezvoltarea economică locală; colectarea de fonduri pentru inițiative locale; activitatea de muncă și garanțiile sociale în cadrul primăriilor din Republica Moldova; arta comunicării și utilizarea instrumentelor de comunicare în activitatea APL-urilor; procesul bugetar la nivel local, inclusiv bugetarea sensibilă la gen, și altele.

Instruirile de consolidare a capacităților și a abilităților primarelor la primul mandat au drept scop creșterea calității serviciilor publice care vor favoriza, la rândul lor, dezvoltarea comunităților. Actualul curs de consolidare a capacităților primarelor include, de asemenea, vizite de schimb și ateliere de planificare strategică, iar participantele urmează să prezinte câte o temă pentru acasă la finalul programului, fiind ghidate individual de către experții și experele CALM. De asemenea, primarele vor beneficia și de suport în vederea soluționării unor dificultăți în activitatea lor, cauzate de răspândirea pandemiei. Programul încurajează schimbul de experiență între primare, analiza noilor oportunități și depășirea barierelor în procesul de conducere a administraţiilor publice locale. Instruirile au fost facilitate de către 8 experți și experte.

Elena Rațoi, analistă de programe în cadrul UN Women Moldova a menționat: „Vrem să mulțumim partenerilor noștri pentru dedicația lor în a promova egalitatea de gen și pentru faptul că ne ajută în atingerea obiectivului nostru de a susține primarele, în special pe cele aflate la primul mandat. Astfel, acestea pot obține cunoștințele necesare pentru a implementa și a duce la bun sfârșit programul electoral și pentru a contribui nemijlocit la dezvoltarea localității lor prin aplicarea initiativelor de îmbunătățire a calității vieții fiecărui cetățean.”

„Avem o echipă de primare bine pregătite, indiferent de numărul mandatelor. Sunt convinsă că și noi, cele cu mai multă experiență, avem ce învăța de la colegele noastre la primul mandat”, a afirmat Larisa Voloh, președinta Rețelei Femeilor Primare din cadrul CALM, primară la al patrulea mandat în satul Palanca, raionul Ștefan Vodă.

„Chiar dacă politicile statului nu încurajează dezvoltarea la nivel local, avem multe exemple când primarii reușesc să atragă investiții, să dezvolte infrastructura locală și să creeze condiții mai bune pentru cetățenii din comunitățile lor”, a afirmat expertul economic al CALM, Viorel Gîrbu.

Alesele locale au abordat și anumite probleme cu care se confruntă în activitatea lor și au fost de părere că asemenea evenimente sunt extrem de necesare, atât pentru dezvoltarea lor profesională, cât și pentru întreaga comunitate.

În Republica Moldova, în urma alegerilor locale din 2019, au fost alese 196 de femei în funcția de primară, dintre care 86 sunt la primul mandat și nu au beneficiat de pregătire prealabilă privind egalitatea de gen sau instruiri cu referire la buna funcționare, bugetare și finanțare a APL-urilor.

Evenimentul face parte din programul de consolidare a capacităţilor primarelor, de facilitare a schimbului de experienţă şi a relaţiilor dintre ele, de creare a oportunităţilor de comunicare permanentă între primare și promovarea intereselor acestora, inclusiv în contextul COVID-19. Proiectul este implementat de Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM), cu susținerea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor și este finanțat de Suedia.