400 de reprezentanți și reprezentante din poliție și din domeniul ordinii și securității publice vor fi instruiţi în soluționarea eficientă a cazurilor de violență în familie

Poliţiştii, polițistele și specialiști, specialiste, din domeniul ordinii și securității publice din Republica Moldova vor beneficia de instruiri continue, conform celor mai bune tehnici și metode de pregătire a adulților, pentru a dezvolta capacităţile lor de a reacţiona cât mai eficient în rezolvarea cazurilor de violență în familie, precum și de a preveni și combate fenomenul violenței.

Data: 13 iulie 2020

Semnarea acordului de colaborare între Centrul de Drept al Femeilor și Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL) al Ministerului Afacerilor Interne. Foto: Centrul de Drept al Femeilor

Formarea continuă a polițiștilor și polițistelor va avea loc, în perioada mai 2020 – septembrie 2021, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității reprezentanților sectorului justiției și aplicării eficiente a legislației privind violența în familie”, implementat de Centrul de Drept al Femeilor și susținut de UN Women Moldova și Suedia.

Pentru realizarea obiectivelor  Proiectului, Centrul de Drept al Femeilor a semnat un acord de colaborare cu Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL) al Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, va fi asigurată fortificarea pe termen lung a capacităților poliției și a altor autorități de aplicare a legii prin elaborare și instituționalizarea unui curriculum de formare continuă și a unui suport de curs necesar desfășurării sesiunilor de instruire în cadrul CIPAL.

În perioada de desfășurare a Proiectului, un număr de 400 de reprezentanți ai forțelor de ordine vor însuși natura complexă a fenomenului violenței în familie și vor fi pregătiți să intervină în astfel de cazuri, ținând cont de aspectele dimensiunii de gen. Totodată, va fi pregătit și un grup de formatori CIPAL care va  asigura continuitatea activităților de formare în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și după încheierea Proiectului.

Nighina Azizov, coordonatoare de programe UN Women, a menționat: "Este important ca polițiștii să posede abilități de a răspunde eficient la cazurile de violență în bază de gen. Când vorbim de eficiență, ne referim la înțelegerea necesităților femeilor și fetelor afectate de violență, în primul rând. Femeile afectate de violență au nevoie de înțelegere în situații de criză, de atitudine profesionistă și servicii inclusive și de calitate."

În august 2018, UN Women Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova au semnat un memorandum de înțelegere pentru realizarea obiectivelor din Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova, Strategia națională de prevenire și combatere a violenței faţă de femei și a violenței în familie, și Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea.

Drept rezultat al semnării memorandumului, UN Women oferă suport pentru consolidarea capacităților naționale în domeniul egalității de gen, transpunerea normelor și standardelor internaționale în cadrul național de politici, legi și programe, susținerea eforturilor de a mobiliza suportul public pentru asigurarea egalității de gen și abilitarea femeilor în sectorul afacerilor interne, dar și susținere în a asigura o coordonare eficientă a donatorilor în domeniul egalității de gen și al abilitării femeilor.