Reducerea inegalităților de gen prin respectarea Principiilor de abilitare a femeilor ca răspuns la COVID-19

Pandemia COVID-19 are un impact negativ asupra oamenilor din întreaga lume și afectează din ce în ce mai mult Republica Moldova, consecințele pe termen lung fiind încă necunoscute. Sunt afectate atât întreprinderile, cât și angajații, furnizorii și clienții acestora. Înțelegem că este un moment dificil pentru orice afacere.

Data: 22 mai 2020

Prin aceste mesaje, dorim să informăm liderii de afaceri angajați în promovarea egalității de gen și a abilitării femeilor din Republica Moldova cu privire la legătura dintre COVID-19 și inegalitățile de gen, precum și să oferim sugestii pentru un posibil răspuns în afaceri care să fie aliniat la principiile de abilitare ale femeilor.

Sperăm că liderii de afaceri vor putea lua măsuri proactive care vor ajuta la ameliorarea impactului crizei COVID-19 asupra angajaților, furnizorilor, clienților și comunităților lor. Aliniat la principiile de abilitare a femeilor, se recomandă ca acțiunile de răspuns să ia în considerare impactul diferențiat de gen în funcție de focar și potențialele soluții.

Mai jos sunt prezentate câteva dintre recomandări privind reducerea inegalităților de gen prin respectarea Principiilor de împuternicire a femeilor (WEPs) ca răspunsul la COVID-19:

Masurile de protectie
Munca nereminerata
Vio;enta impotriva femeilor
Business feminin
Busines feminin
Ofera suport

Materialele au fost elaborate de UN Women Moldova și finanțate de Suedia.