Lista de verificare pentru acțiunile de răspuns la COVID-19 din partea Directoarei Executive Adjuncte a UN Women, Åsa Regnér

Data:

Sediul ONU și birourile UN Women din întreaga lume sunt închise sau restricţionează drastic accesul personalului. Cu toate acestea, ONU continuă să lucreze la capacitatea sa maximă pentru a răspunde la COVID-19, acţiune pentru care eram pregătiți. În acest moment, o sarcină importantă pentru UN Women este monitorizarea acţiunilor politice și economice de răspuns la pandemie.

Adesea, vedem că femeile poartă bunăstarea țărilor pe umerii lor. În acest moment, ele lucrează zi și noapte pentru a asigura funcţionarea societăților. Ele fac acest lucru prin asistență medicală, îngrijirea copiilor, îngrijirea bătrânilor, predare online, munca în farmacii, în magazinele alimentare și în calitate de asistente sociale. În unele țări, toate activităţile menționate mai sus sunt munci remunerate, deși de multe ori mai slab plătite decât profesiile dominate în mod tradiţional de bărbaţi. În altele, însă, munca femeilor în domeniul îngrijirii este neremunerată.

UN Women şi-a propus drept sarcină să ajute guvernele în apărarea drepturilor femeilor și fetelor. Importanţa acestora nu este mai mică, dimpotrivă poate este şi mai mare în perioadele de criză. Guvernele sunt sub o presiune enormă de a răspunde rapid la situaţia creată. Cu toate acestea, este deja cunoscut faptul că deciziile și politicile sunt mai bune dacă ţin cont de perspectiva de gen. De fapt, deciziile și politicile insensibile la dimensiunea de gen nu doar că sunt mai ineficiente, dar și eșuează de obicei. De aceea, cooperăm cu factorii de decizie pentru a răspunde la situația actuală şi a obţine rezultate mai bune nu doar pentru femei și fete, dar și pentru toată lumea.

Schimbările rapide cu care ne confruntăm cu toții în viața de zi cu zi au diferite consecințe asupra femeilor și bărbaților. Familii întregi s-au pomenit brusc închise tot timpul în spații mici, fiind supuse stresului economic, iar învățământul copiilor este transferat în mediul online. În aceste condiții, dinamica de gen cu care trăim în fiecare zi poate duce la rezultate și experiențe foarte diferite pentru alte persoane, generând presiuni asupra tuturor.

Prin urmare, adresez aceste 10 întrebări celor care conduc guverne, autorităţi locale şi parlamente, dar şi altor factori de decizie:

Prima, cunoaştem din experienţa cu Ebola, Zika și alte situații în care circulația a fost restricționată din anumite motive, că riscul de violență asupra femeilor ar putea crește. Ar putea fi periculos pentru femeile cu parteneri violenți să stea acasă permanent. Ce faceți pentru a vă asigura că femeile au acces la resurse, la linii telefonice de urgenţă și la adăposturi?

 

A doua, cum vă direcţionaţi acţiunile economice de răspuns și interesele cui servesc aceste acţiuni? În general, veniturile bărbaților sunt mai mari decât cele ale femeilor. Bărbații sunt supra-reprezentați în domeniile ce oferă locuri de muncă permanente sau pe termen lung și sunt sub-reprezentați în domeniile cu locuri de muncă nesigure. Astfel, există inegalități enorme în ceea ce privește accesul la securitate, cum ar fi asigurarea medicală, ajutoarele de șomaj și alte forme de protecție socială. De asemenea, bărbații sunt supra-reprezentați în rândul factorilor de decizie politică din întreaga lume. V-ați gândit cum se reflectă opiniile și interesele femeilor în procesele de luare a deciziilor și în rezultatele spre care tindeţi? Luaţi în considerare recomandările politicienelor și altor femei factori de decizie? Este auzită vocea angajatorilor și sindicatelor ce reprezintă sectoarele pieței muncii dominate de femei? Au fost consultate organizațiile, adăposturile sau ONG-urile pentru femei? Cum rămâne cu femeile care lucrează în sectorul informal?

 

A treia, femeile sunt mai sărace decât bărbații și au o putere economică mai mică. Dacă vă gândiți la transferuri de numerar, vor fi ele oferite persoanelor în mod individual şi nu gospodăriilor, pentru a diminua dependența economică a femeilor de bărbați?

 

A patra, pregătiți intervenții ţintite pentru părinții singuri, majoritatea dintre care sunt femei, pentru perioadele în care economiile vor încetini sau chiar vor stagna?

 

A cincea, cunoaştem că femeile și bărbații în vârstă sunt supuşi unor riscuri înalte pentru sănătate în acest moment. Însă majoritatea persoanelor în vârstă din întreaga lume sunt femei, în special în categoria de vârstă de peste 80 de ani. Cu toate acestea, ele tind să aibă pensii mai mici, sau chiar deloc, și mai puține posibilităţi de a plăti pentru îngrijire sau alte servicii. Cunoaște administrația dvs. situația persoanelor în vârstă? Cunoaşteţi dacă ei sunt lăsați singuri sau beneficiază de ajutor? Dacă locuiesc singuri și li se spune să nu iasă din casă, aveţi planuri care să garanteze că cineva le oferă sprijinul necesar? Cunoaşteţi dacă informațiile, care acum sunt de importanţă vitală, au ajuns la toată lumea?

 

A șasea, în cazurile în care există servicii de îngrijire pentru persoanele în vârstă, atunci acestea deseori sunt asigurate de femei. Aceste servicii pot fi atât remunerate, cât și oferite drept sprijin pentru membrii familiei. Ce faceți pentru a vă asigura că ele sunt protejate de transmiterea virusului? Este asigurată remunerarea lor? Este aceasta suficientă?

 

A șaptea, în multe țări, mai puține femei decât bărbați au asigurare medicală. Ce faceți pentru a asigura respectarea drepturilor lor la investigaţii și asistență medicală?

 

A opta, în perioada de criză populaţia are nevoie de acces sigur la produse alimentare. Femeile sunt supra-reprezentate în rândul angajaţilor cu venituri mici din domeniul agroalimentar, inclusiv din sectorul agricol şi magazinele alimentare. Ce faceţi pentru a asigura protecţia femeilor, inclusiv a condiţiilor lor de muncă, a salariilor şi a accesului la terenuri?

 

A noua, în unele regiuni şcolile se închid. Cele care dispun de resurse suficiente ar putea trece la predarea online sau la distanţă. Ce aţi făcut pentru a văasigura că fetele nu vor ajunge să îngrijească de fraţii/surorile mai mici sau de bunei, în timp ce băieţii îşi vor continua studiile?

 

A zecea, ce faceţi pentru a vă asigura că oferiţi în continuare îngrijire în condiţii de siguranţă pentru personalul medical şi mame? Sub povara extinderii pandemiei, sistemele de sănătate sunt solicitate la maximum. În acest context, cum protejaţi sănătatea femeilor, inclusiv sănătatea mamelor?

 

UN Women va continua dialogul cu autorităţile publice centrale şi locale, şi cu societatea civilă din întreaga lume pentru a apăra drepturile femeilor şi fetelor. Această criză este un test pentru noi, pe care însă îl vom trece mai bine şi mai repede, şi vom reuşi să ne reabilităm mai eficient dacă ne vom concentra pe acţiuni de răspuns echitabile din perspectiva egalităţii de gen ca parte a eforturilor de abordare a COVID-19.