Participarea inegală a femeilor și bărbaților în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)

Femeile și fetele ocupă doar 31% din locurile de muncă din sector şi doar 19% din profesiile digitale. Doar 4,6% din fetele care studiază în învățământul superior aleg ca profil de studiu științele STEM ( Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică). În consecință, femeilor le revine în sector locuri de muncă cu un nivel de calificare mai scăzut și respectiv, de remunerare. Femeile din domeniul TIC au un salariu cu 33% mai mic decât cel al bărbaților.

Data: 20 decembrie 2019

Accesul la tehnologiile informației și comunicații (TIC) și Internet nu este unul echitabil. Ponderea gospodăriilor conduse de femei care dispun de un calculator și acces la Internet este cu 11,7 p.p. mai mică decât al gospodăriilor conduse de bărbați. Mai mult de atât, în timp diferențele se amplifică: gradul de acces la calculatoare și Internet al gospodăriilor conduse de bărbați crește cu ritmuri mai rapide decât în cazul gospodăriilor conduse de femei. Aceaste sunt  concluziile studiului „Femeile și bărbații în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)”, prezentat astăzi, 20 decembrie 2019, de Biroul Național de Statistică.

Publicația, precum și inventarierea din 2017 a statisticilor naționale în baza cărora a fost elaborat raportul, a fost efectuată în cadrul proiectului ONU „Consolidarea sistemului statistic național”, implementat de Biroul Național de Statistică, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de Suedia.

Rodica Nicoară, Consultant Național. Credit: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova 

Studiul „Femeile și Bărbații în sectorul TIC, a fost elaborat de către consultantul național,Rodica Nicoară, care a menționat în cadrul mesei rotunde: „Au existat multe provocări în privința datelor dezagregate pe gen în sectorul TIC. Putem spune că acest studiu este o premieră din considerentele că la nivel național, problema participării  femeilor și bărbaților, până la acest moment, nu a fost cercetată și analizată în complexitate. Nu a fost abordată în detaliu în politicile naționale, deși, la nivel internațional problematica dată de mult timp este în vizorul factorilor decidenți și sunt elaborate numeroase studii, analize și implementate politici pentru a îmbunătăți situația în domeniu”.

Raportul mai constată că la sate ponderea celor care dispun de calculator este cu 24,1 p.p. mai mică decât a celor ce locuiesc în mediile urbane. Accesul la utilitățile TIC este direct corelat cu nivelul de bunăstare, cu nivelul de educație, precum și cu prezența și nivelul de dezvoltare al infrastructurii și serviciilor TIC. Circa 71,5% din cele mai înstărite gospodării dispun de calculatoare comparativ cu 35,7% - ponderea celor mai sărace gospodării. În același timp, dispun de calculatoare circa 90% din gospodăriile persoanelor cu studii superioare și doar 25% din gospodăriile conduse de persoane cu studii primare sau fără studii.

În ultimii 3 ani, în sectorul TIC numărul afacerilor conduse de femei crește mai rapid (cu 28%), decât cele conduse de bărbați (cu 24%), iar disparitățile de gen sunt în descreștere. Cele mai mari salarii în sectorul TIC sunt plătite de întreprinderile conduse de către femei, iar numărul de angajări este mai mare în aceste întreprinderi. Dacă această tendință va continua, discrepanțele de gen în rândul antreprenorilor din sectorul TIC se vor diminua.

Scopurile utilizării TIC de către femei și bărbați de asemenea diferă. Bărbații descarcă soft-uri mai frecvent, urmăresc conținuturi digitale cu scopuri de agrement sau realizează diverse plăți pentru servicii. Femeile obțin mai des informații cu referire la servicii de sănătate, activități de instruire, educație etc.  

Lucreția Ciurea, specialistă în monitorizare și evaluare. Credit: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova 

La rândul său, Lucreția Ciurea, specialistă în monitorizare și evaluare la UN Women, a subliniat: „Implicarea fetelor, femeilor in domeniul TIC oferă mai multe oportunități și posibilități de angajare în cîmpul muncii în condiții decente și va contribui la reducerea inegalităților de gen pentru acest domeniu dar și la diminuarea discrepanțelor salariale existente. Stereotipurile de gen existente în societate față de aceste profesii încă influiențează deciziile fetelor să acceadă în profesii TIC. Imbucurător este faptul că dinamicele ultimilor ani sunt poztive și tot mai multe fete și femei au un interes sporit față de educație și angajare în domeniul TIC.”

Studiul recomandă înlăturarea inechităților dintre femei și bărbați în ceea ce privește accesul la TIC. Incluziunea TIC ar permite femeilor să dispună de acces mai larg la servicii de educație, sănătate, servicii sociale, și ar contribui la independența și integrarea economică a acestora. Promovarea specialităților și profesiilor înalt remunerate în rândul femeilor, inclusiv a celor masculinizate, precum și eliminarea stereotipurilor prezente în societate despre profesii și ocupații vor contribui la creșterea accesului la TIC al femeilor și la eliminarea decalajului constatat în acest domeniu.