UN Women și Consiliul Coordonator al Audiovizualului au semnat un acord de cooperare pentru promovarea egalității de gen în presă

Data:

Memorandum signing
Credit: UN Women Moldova/ Katerina Shosheva

La 3 septembrie 2018, la Chișinău, UN Women Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) și Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) au semnat un memorandum de înțelegere pentru următorii trei ani. Prin acest acord, UN Women și CCA își propun de comun acord să atingă rezultate privind promovarea egalității de gen, combaterea stereotipurilor de gen și comunicarea non-violentă în produsele mediatice audiovizuale din R. Moldova.  

Asya Varbanova, reprezentanta interimară de țară a UN Women, a declarat: „În mare măsură, oamenii din R. Moldova se informează și își formează opiniile prin media audio-vizuală. De aceea, instituțiile media pot influența promovarea egalității de gen. Acest lucru se referă la rolul jurnaliștilor în mediul de lucru - asigurarea faptului că femeile ocupă roluri importante în redacții și birourile mass-media, inclusiv în posturile de conducere. De asemenea, se referă la conținutul mediatic și la o portretizare echitabilă și non-stereotipică a femeilor și bărbaților și includerea diverselor voci și perspective”.

Dragoș Vicol, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA), a declarat: „Vă mulțumim pentru această susținere și sunt convins că semnarea acestui acord este doar un pas, care ulterior se va concretiza în multiple acțiuni de promovare a egalității de gen atât în cadrul Consiliului, cât și în media din Moldova”.

Așadar, prin acest memorandum, UN Women și CCA vor colabora la următoarele obiective din cadrul Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru perioada 2017-2021, și anume:

  • Asigurarea unei abordări complexe a egalităţii între femei şi bărbaţi.
  • Consolidarea mecanismului instituţional de asigurare a egalităţii între femei şi bărbaţi.
  • Combaterea stereotipurilor în societate și promovarea unei comunicări nonviolente.

În particular, UN Women Moldova va oferi suport în implementarea obiectivelor prin diverse mijloace, precum dezvoltarea capacităților, consiliere integrată în materie de politici și pledoarie și mobilizarea socială.

Memorandum UNW - CCA
Credit: UN Women Moldova/ Katerina Shosheva

De cealaltă parte, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va dedica resurse umane și tehnice pentru realizarea activităților și inițiativelor convenite de comun acord, va colabora cu instituțiile mass-media în sprijinul realizării obiectivelor în conformitate cu mandatul și responsabilitățile sale în cadrul Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați și a Strategiei Naționale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie și va asigura o coordonare eficientă cu toate părțile interesate la nivel național, parteneri de dezvoltare și instituțiile media.

Memorandumul a fost semnat pe o perioadă de trei ani și va putea fi prelungit ulterior cu încă doi ani.

De altfel, 22 de reprezentanți și reprezentante ai CCA participă timp de două zile, 3-4 septembrie curent, la o instruire dedicată egalității de gen, de ce este important integrarea dimensiunii de gen în conținutul mass-media, care ar putea fi metodologiile și instrumentele de monitorizare a mass-media din perspectiva de gen. Mai mult, reprezentanții Consiliului au participat la exerciții practice, și anume, cum ar asigura integrarea dimensiunii de gen în organizarea unor dezbateri, pregătirea unor documentare sau mediatizarea campaniei electorale, dacă ar fi jurnaliști, editori sau moderatori.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Moldova (CCA) este autoritatea de reglementare pentru mass-media audiovizuale. CCA are misiunea de a monitoriza și reglementa media TV și radio pentru a asigura respectarea legii și a drepturilor omului, precum și a diversității sociale și politice în mass-media.

UN Women este lideră la nivel global în promovarea egalității de gen şi drepturile femeilor şi fetelor. În Moldova, UN Women are trei domenii prioritare de activitate pentru anii 2018-2021: promovarea femeilor în politică şi în procesele de luare a deciziilor, abilitarea economică a femeilor, eliminarea violenţei împotriva femeilor şi fetelor.