[APEL] UN Women Moldova invită organizațiile societății civile să devină membri ai Grupului consultativ a UN Women

Data:

UN Women Moldova invită organizațiile societății civile să devină membri ai Grupului consultativ a UN Women
Femei și bărbați din satul Colibași, Cahul. Credit: UN Women Moldova/ Ramin Mazur

În cadrul noii Note Strategice pentru 2018-2022, UN Women Moldova lansează procesul de stabilire a unui nou Grup consultativ al societății civile. Societatea civilă este una dintre cele mai importante constituente a UN Women, având un rol esențial în promovarea ideilor și perspectivelor de politici, parteneriatului și care ulterior pot ajuta UN Women în realizarea obiectivelor strategice. De asemenea, societatea civilă are un rol vital în promovarea drepturilor femeilor, egalității de gen și abilitarea femeilor.

În cadrul noii Note Strategice a UN Women Moldova pentru 2018-2022, UN Women se va concentra pe obținerea rezultatelor în trei domenii de impact, și anume:

  • Femeile conduc, participă și beneficiază în mod egal în cadrul sistemelor de guvernare
  • Femeile se bucură de venituri stabile, de un loc de muncă decent și de independență economică
  • Toate femeile și fetele trăiesc fără orice formă de violență

Rolul Grupului Consultativ

Grupul consultativ al societății civile este un mecanism de dialog între UN Women și liderele/ liderii din mișcarea pentru egalitatea de gen cu privire la aspectele-cheie și prioritățile din domeniul egalității de gen. Membrii Grupului consultativ au un rol dublu și complementar atât în calitate de consilieri pentru UN Women, cât și promotori pentru realizarea agendei egalității de gen.

Obiectivele Grupului Consultativ sunt:

  • Să promoveze dialogul și angajamentul, în vederea promovării obiectivelor egalității de gen și a abilitării femeilor
  • Să consulte UN Women în baza expertizei și experienței bogate și diverse a societății civile
  • Să servească drept un forum consultativ de idei și strategii pentru UN Women, inclusiv identificarea problemelor privind egalitatea de gen în țară.

Membrii Grupului Consultativ al Societății Civile din Moldova vor putea fi membri pentru o perioadă de doi ani. Calitatea de membru al grupului este una onorifică și fără remunerare. Membrii fac parte din Grupul Consultativ în calitate de persoane fizice, și nu ca reprezentanți ai organizațiilor lor.

Cum să aplicați

Candidatele și candidați calificate/-ți care sunt interesați în a deveni membri ai Grupului consultativ al societății civile din Moldova sunt invitați să depună formularul și CV-ul în limba engleză sau limba română la adresa de email info.md@unwomen.org, indicând în subiectul e-mailului „Moldova CSAG application”.

Termen limită de aplicare: 15 august 2018.

Solicitanții pot depune, ca parte a aplicației lor, scrisori de recomandare sau de nominalizare din partea societății civile.

Aplicațiile primite după termenul limită nu vor fi luate în considerație. Doar candidații selectați vor primi o notificare.

***

Pentru informații complete, consultați Termenii de Referință.

Formularul de aplicare poate fi descărcat aici.