UN Women a dat startul la 10 acorduri de cooperare cu organizațiile societății civile din Moldova

Data:

UN Women Moldova starts 10 cooperation agreements with civil society organizations from Moldova
UN Women / Janarbek Amankulov

UN Women a semnat 10 acorduri de cooperare în bază de proiecte (ACP-uri) cu organizații neguvernamentale (ONG-uri) din Republica Moldova, care vor contribui la realizarea Notei strategice a UN Women Moldova pentru anii 2018-2022.

ONG-urile au fost selectate în urma unui proces competitiv, lansat în decembrie 2017, în cadrul căruia au prezentat propuneri prin care ar putea să contribuie la obținerea rezultatelor scontate în unul sau mai multe din cele trei domenii de impact ale UN Women: participarea femeilor în viața politică și în procesul decizional; abilitarea economică a femeilor; eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor.

Asya Varbanova, reprezentanta interimară a UN Women Moldova, a declarat următoarele: „În următorii doi ani, organizațiile partenere vor implementa proiecte care vizează depășirea decalajului dintre realizarea de jure și de facto a drepturilor femeilor și a egalității de gen în viața politică, publică, economică, socială și familială din Moldova. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu aceste organizații împreună cu partenerii noștri guvernamentali de la nivel național și local pentru a asigura o viață mai bună femeilor și bărbaților din Moldova”.

Mai exact, în cadrul domeniului de impact „Femeile conduc și participă în procesul decizional la toate nivelurile”, UN Women va colabora cu:

  • Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu sediul la Chișinău, pentru a promova consolidarea cadrului legislativ privind participarea femeilor în procesul decizional; susținerea funcționarilor publici de la ministerele de resort să integreze în politicile publice egalitatea de gen și bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen; prevenirea și combaterea hărțuirii și a discriminării sexuale în sectorul de securitate și apărare;
  • Centrul Contact - Cahul, cu sediul la Cahul, pentru îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor a cel puțin 140 de femei, din diverse grupuri, de a participa cu succes la viața politică a țării, având în vedere viitoarele alegeri parlamentare și locale, precum și pentru consolidarea capacităților ONG-urilor locale și regionale de a promova participarea femeilor;
  • Gender - Centru, cu sediul la Chișinău, pentru consolidarea capacităților funcționarilor publici, inclusiv ale celor din sectorul de securitate, de a integra perspectiva de gen în procesul de elaborare a politicilor; îmbunătățirea cunoștințelor și motivației la femei de a aspira la funcții publice și politice și de a-și revendica drepturile și egalitatea de șanse; creșterea nivelului de susținere publică pentru participarea politică a femeilor;
  • Institutul pentru Democrație, cu sediul la Comrat, pentru sporirea participării femeilor de pe cele două maluri ale Nistrului în viața politică a țării, prin implicarea cadrelor didactice și femeilor tinere.

În cadrul domeniului de impact „Femeile se bucură de venituri stabile, de un loc de muncă decent și de independență economică”, UN Women va colabora cu:

  • Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC, cu sediul la Chișinău, pentru încurajarea și susținerea femeilor și fetelor, prin activități educaționale informale, să-și dezvolte abilitățile în domeniul tehnologiilor informaționale și de comunicare și să urmeze o carieră în domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică);
  • Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu sediul la Chișinău, pentru elaborarea notelor analitice, recomandări de politici și pledoarie privind abordarea diferenței de remunerare între bărbați și femei, și o mai bună reconciliere a vieții profesionale cu viața de familie pentru femei și bărbați, precum și efectuarea de cercetări suplimentare în domeniul abilitării economice a femeilor.

În final, în cadrul domeniul de impact „Femeile și fetele au o viață fără violență”, UN Women va colabora cu următoarele ONG-uri:

  • Asociația Obștească „Artemida”, cu sediul la Drochia, pentru sporirea cunoștințelor femeilor și fetelor despre drepturile lor și serviciile disponibile pentru prevenirea și oferirea de asistență în cazurile de violență în familie și, totodată, susținerea echipelor multidisciplinare pentru a-și îmbunătăți capacitățile de a răspunde la cazurile de violență în familie;
  • Asociația Obștească „Vesta”, cu sediul la Comrat, pentru organizarea în comunități țintă a unor evenimente locale și spectacole de teatru social în vederea sensibilizării publicului la stereotipurile și discriminarea în bază de gen și pentru promovarea normelor sociale favorabile, care previn violența împotriva femeilor și fetelor;
  • Centrul de Drept al Femeilor, cu sediul la Chișinău, pentru consolidarea capacităților specialiștilor din organele de drept și ale celor din sectorul justiției de a aplica normele și standardele internaționale în prevenirea violenței împotriva femeilor și pentru susținerea alinierii în continuare a legislației naționale la Convenția de la Istanbul.
  • Centrul Media pentru Tineri, cu sediul la Chișinău, pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul tinerilor cu privire la modalitățile de prevenire a violenței împotriva femeilor și pentru implicarea diferitor grupuri, în special părinții, autoritățile locale și societatea civilă/grupurile de cetățeni, în discuțiile despre egalitatea de gen în familie și în viața publică;

Acordurile de cooperare în bază de proiecte au o durată cuprinsă între 9 și 24 de luni, în perioada 2018-2020. Ele sunt finanțate de Guvernul Suediei și UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea de Gen).