Căpitanul de justiție Alexandru Drăgulean: „Promovarea femeilor, în special în funcții de conducere, este o dovadă a maturității democrației”

15 reprezentanți ai guvernului și ai societății civile din R. Moldova au participat într-o vizită de studiu în Georgia în mai 2018, cu privire la planul național de acțiuni pentru implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea. Misiunea, care a fost organizată de UN Women și a fost sprijinită financiar de Guvernul Suediei, și-a propus să promoveze dialogul și schimbul de bune practici și experiențe dintre R. Moldova și Georgia în promovarea femeilor, păcii și securității, prin planurile naționale de acțiune privind Rezoluția 1325. Pentru a afla care sunt concluziile acestei vizite, dar și de ce este importantă prezența femeilor în domeniul pace și securitate, am discutat cu căpitanul de justiție Alexandru Drăgulean, specialist principal al Direcției politici de dezvoltare a resurselor umane și învățământ militar, din cadrul Ministerului Apărării al RM, și unul dintre participanți la vizita de studiu.

Data: 12 iunie 2018

Alexandru Dragulean
Căpitanul de justiție Alexandru Drăgulean. Credit foto: Arhiva personală

- Stimate domnule Alexandru Drăgulean, cu ce v-a inspirat vizita de studiu în Georgia, axată pe planul național de acțiuni pentru implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea?

- Cel mai mult am fost fascinat de entuziasmul reprezentanților societății civile din Georgia care se implică foarte activ la monitorizarea și evaluarea modului în care autoritățile publice implementează prevederile Planului național de acțiuni cu privire la Rezoluția 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea. De asemenea, am fost plăcut surprins de faptul că absolut toate instituțiile de stat (Parlament, Guvern, ministerele de resort, instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne) sunt antrenate în soluționarea problemelor reflectate în Rezoluția 1325.

Deschiderea colegilor din Georgia, dar și a celor din Ucraina, care au participat în vizita de studiu, modul în care aceștia și-au împărtășit experiența de implementare la nivel național a prevederilor (practicile pozitive, riscurile și provocările, nereușitele, lecțiile însușite etc.) m-a inspirat și mi-a oferit încredere în faptul că și Republica Moldova are șanse să implementeze cu succes acest document internațional.

- Ce avem de învățat sau de preluat de la colegii noștri din Georgia și Ucraina, cu privire la planul național de acțiuni pentru implementarea Rezoluției 1325?

- Din experiența relatată de colegii din Georgia și Ucraina, consider că ar fi oportun să preluăm astfel de practici, precum revizuirea documentelor de politici publice și a actelor legislative/normative prin prisma integrării dimensiunii de gen; instituirea în cadrul structurilor de forță din țară a poziției de „consilier pe probleme gender” la toate nivelele (strategic, operativ, tactic), inclusiv examinarea posibilității creării unei subdiviziuni specializate care ar fi responsabilă în cadrul instituției de domeniul gender; iniţierea procesului de pregătire a formatorilor în domeniul gender certificați peste hotare pentru structurile de forță din țară. De asemenea, ar fi necesară dezvoltarea nivelului de pregătire și de comportament al personalului cu funcții de conducere din cadrul structurilor de forță din țară pe aspecte privind egalitatea de gen și consolidarea capacităților acestora de analiză a actelor/deciziilor din perspectiva de gen; implicarea activă a societății civile în procesul de implementare a Rezoluției 1325, inclusiv la monitorizarea și evaluarea realizării planului național de acțiuni; educarea continuă a publicului privind cultura păcii și promovarea activităților desfășurate de femeile detașate în misiuni/operații internaționale de menținere a păcii; includerea în curriculele educaționale a subiectelor privind combaterea discriminării în bază de gen, prevenirea violenței sexuale și în bază de gen; creșterea reprezentării femeilor în negocierile de pace (formale și informale), în procesele de mediere și în cadrul misiunilor de menținere a păcii; asigurarea condiţiilor pentru recuperarea, recreerea şi refacerea fizică şi psihică a militarilor (bărbați și femei) care au participat la misiuni/operații de menținere a păcii.

Study visit Georgia
Căpitanul de justiție Alexandru Drăgulean (dreapta). Credit foto: Arhiva personală

- Cu ce se mândrește R. Moldova la capitolul implementării Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea și în domeniul promovării egalității de gen în cadrul instituțiilor de securitate și apărare?

- În vederea asigurării implementării Rezoluției 1325 de către Ministerul Apărării au fost întreprinse mai multe acțiuni, și anume că, la etapa actuală, din numărul total de militari ai Armatei Naționale 17% sunt femei, iar din totalul personalului civil al Armatei Naționale - 61% sunt femei. În unele state ale lumii, acest procentaj este cu mult mai mic. În prezent, înmatricularea la studii superioare de licență în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” a femeilor ce optează pentru cariera militară în calitate de ofițeră se realizează la absolut toate specialitățile militare. Aceasta în timp ce anterior erau instruite studente doar la o singură specialitate în cadrul Academiei. În anul 2017, 11 absolvente au încheiat studiile în cadrul instituției la specialitățile militare. Totodată, pe an ce trece, numărul candidatelor ce optează pentru studii în Academia Militară înregistrează o creștere progresivă. De asemenea, pentru anul 2018, din numărul total al posturilor de observator militar/ofițer de stat major, oferite pentru Republica Moldova, în cadrul misiunilor de menținere a păcii sub egida ONU, 20% au fost oferite în exclusivitate pentru femeile ce îndeplinesc serviciul militar. Pentru restul posturilor, pot candida atât bărbații, cât și femeile, care îndeplinesc serviciul militar și întrunesc condițiile stabilite de ONU. La moment, două femei din cadrul Armatei Naționale a Republicii Moldova – maior Elena Milcenco și maior Natalia Lefter – se află în misiuni internaționale pe continentul african în calitate de observatoare militare.

Mai mult, aș vrea să menționez aici și despre lansarea manualului intitulat „Dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare”, realizat cu sprijinul UN Women Moldova, iar autoarea acestuia este Natalia Albu, doctoră în științe politice, conferențiară universitară în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. Acest manual este destinat cadrelor didactice ale Academiei Militare, precum şi instructorilor ce desfășoară instruirea contingentelor ce urmează a fi detașate în misiuni/operații internaționale de menținere a păcii.

- Cum poate fi promovată cultura egalității de gen în domeniul pace și securitate?

- Cultura egalității de gen în domeniul pace și securitate poate fi promovată, în primul rând, prin intermediul activităților de sensibilizare și informare a publicului larg atât pe plan extern, cât și pe plan intern, dar și prin realizarea schimburilor de experiență cu partenerii naționali și internaționali.

- De ce e importantă prezența femeilor în pace și securitate?

- Problematica egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei este de mare actualitate atât la nivel internațional în cadrul structurilor ONU, UE, NATO, OSCE, cât şi la nivel naţional. Prezența femeilor în domeniul pace și securitate nu trebuie văzută numai ca un obiectiv în sine, dar şi ca un criteriu care va sprijini obținerea efectivităţii în misiuni şi operaţii şi trebuie să fie luată în considerare în toate stadiile de planificare, execuție şi evaluare a unei misiuni. Sunt necesare eforturi susţinute de continuare a politicilor şi acţiunilor pentru sprijinirea egalităţii de gen. Promovarea femeilor, în special în funcţii de conducere, reprezintă în întreaga lume o provocare şi o dovadă a maturităţii democraţiei.

- Care sunt planurile de viitor ale Ministerului Apărării privind promovarea femeilor în domeniul pace și securitate?

- În prezent, la nivel instituțional derulează procesul de elaborare a Planului de acțiuni al Ministerului Apărării privind punerea în aplicare în cadrul Armatei Naționale a Republicii Moldova a Programului naţional de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea pentru perioada 2018-2021. Acest document va cuprinde acțiunile concrete pe care urmează să le realizeze ministerul în vederea implementării Rezoluției 1325.

- Vă mulțumim că ne-ați acordat acest interviu!