Suedia continuă să susţină egalitatea de gen în Moldova în colaborare cu UN Women

Data:

Sweden continues to support gender equality in Moldova in collaboration with UN Women
Alia El-Yassir, Directoarea regională interimară a UN Women Europa și Asia Centrală (stânga) și E.S. Signe Burgstaller, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova (centru) la ceremonia de semnare a acordului de finanțare. Foto: UN Women/Ramin Mazur

Guvernul Suediei şi-a extins sprijinul financiar pentru Nota strategică a UN Women în Moldova pentru perioada 2018-2020 pentru continuarea promovării egalităţii de gen și a drepturilor femeilor în țară. Acest acord extins, în valoare de 25,8 milioane de Coroane suedeze (echivalentul a 3,25 milioane de dolari SUA), este a doua contribuţie a Suediei pentru Nota strategică a UN Women în Moldova. Împreună cu acordul iniţial semnat la sfârșitul anului 2016, suma totală se ridică la 5,65 milioane de dolari SUA.

Cu susţinerea și parteneriatul Suediei în Moldova, UN Women își va continua activitatea inovatoare împreună cu Guvernul, societatea civilă, mass-media și oamenii din Moldova pentru promovarea egalităţii de gen, abilitarea femeilor și reducerea inegalităților de gen în cele trei domenii prioritare ale sale:

  • Femeile conduc, participă și beneficiază în mod egal de sistemele de guvernare
  • Femeile se bucură de securitatea veniturilor, de un loc de muncă decent și independență economică
  • Femeile și fetele se bucură de o viață fără orice formă de violență

Datorită acestei susțineri, UN Women își va extinde și intensifica activitatea în aceste trei domenii, inclusiv în promovarea politicilor și bugetelor sensibile la dimensiunea de gen, consolidarea participării femeilor în domeniile netradiționale, abordarea muncii de îngrijire neremunerate, promovarea agendei privind implicarea femeilor în procesele de pace și securitate.

„Aș vrea să exprim aprecierea noastră faţă de încrederea pe care Guvernul Suediei a oferit-o activităţii desfăşurate de UN Women în Moldova. Egalitatea de gen și abilitarea femeilor s-au dovedit a fi un accelerator pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Sunt convinsă că parteneriatul dintre UN Women și Suedia în Republica Moldova va ajuta țară să promoveze egalitatea de gen și Agenda globală 2030 pentru beneficiul tuturor și să nu lăsăm pe nimeni în urmă”, a declarat Alia El-Yassir, Directoarea regională interimară a UN Women Europa și Asia Centrală, la ceremonia de semnare a acordului.

„Suedia crede în promovarea egalității de gen și abilitarea femeilor și noi urmărim acest obiectiv atât în țara noastra cât și la nivel global. Aceasta este o prioritate pentru noi în programele noastre de susținere a reformei în Republica Moldova. UN Women este partenerul nostru strategic în acest domeniu. Mă bucur că prin semnarea amendamentului la Acordul privind suportul pe termen lung pentru UN Women în Moldova (2016-2020) contribuim adițional la realizarea acestor obiective importante", a punctat E.S. Signe Burgstaller, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova.

While Moldova has made important progress in area of gender equality, there is still a lot that remains to be done. Photo: UN Women/Dorin Goian
Ponderea femeilor deputate în Parlament constituie 21%, a femeilor primari – 20%, iar a femeilor membre în cabinetul de miniștri – 25%. Foto: UN Women/Dorin Goian

Deși Republica Moldova a înregistrat progrese importante în domeniul egalităţii de gen, eforturi substanțiale sunt necesare în continuare. Femeile continuă să se confrunte cu discriminare și inegalitate în viaţa socială, economică și politică, iar reprezentarea lor în sectorul politic și în procesele decizionale din Moldova se află sub nivelul valorilor de referinţă internaţionale. În prezent, ponderea femeilor deputate în Parlament constituie 21%, a femeilor primari – 20%, iar a femeilor membre în cabinetul de miniștri – 25%. Femeile care aparțin unor anumite grupuri, de exemplu femeile rome și femeile cu dizabilități, în continuare practic nu sunt reprezentate în viața publică. Șase din zece femei au fost supuse violenței psihologice, fizice sau sexuale din partea soților sau a partenerilor lor (Biroul Naţional de Statistică, 2011). La nivel național, rata femeilor antreprenoare constituie doar 27,5% și este cu mult mai mică în zonele rurale (14,9%). Munca neremunerată ocupă 66% (4,9 ore pe zi) din timpul total alocat de femei muncii. Bărbaţii, însă, acordă jumătate din timpul muncit acestor activități neplătite (Studiul „Utilizarea timpului”, Biroul Naţional de Statistică, 2014).

Guvernul Suediei a fost principalul donator în domeniul egalității de gen și al abilitării femeilor în Republica Moldova și un partener de lungă durată al UN Womenm, al Guvernului, Parlamentului, al societăţii civile și sistemului ONU în Moldova în promovarea de jure și de facto a egalităţii de gen.

UN Women activează în Republica Moldova din anul 2010. Prin iniţiativele sale, organizaţia abilitează femeile de pe întreg teritoriul Republicii Moldova cu scopul de a le oferi posibilități economice mai bune, dar și șanse mai mari de participare în funcții de conducere și politice, precum și de a asigura femeilor și fetelor o viaţă fără violență. Având o strânsă colaborare cu partenerii de dezvoltare, UN Women susţine eforturile depuse de Guvern, Parlament, societatea civilă, mass-media și comunități locale pentru promovarea egalității de gen și abilitării femeilor în contextul Agendei 2030 și al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.