Raport UN Women: Femeile din întreaga lume se confruntă cu o serie de provocări fără precedent

Data:

Evidențierea inegalităților și provocărilor cu care se confruntă femeile; identificarea lacunelor și oportunităților de realizare a egalității de gen în Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) a lansat în luna februarie curent raportul emblematic „Transpunerea promisiunilor în acțiuni: Egalitatea de gen în Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030”. Probele și datele concrete prezentate în raport demonstrează caracterul omniprezent al discriminării împotriva femeilor și fetelor de pretutindeni, fiind propuse recomandări realiste cu privire la modalitatea de realizare a Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.

După doi ani și jumătate de la adoptarea Agendei 2030, raportul, care este unic de acest gen, analizează în baza perspectivei de gen progresul și provocările întâlnite în procesul de implementare a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). În Agendă accentul s-a pus pe pace, egalitate și durabilitate pentru a contracara astfel creșterea actuală a conflictelor, excluziunea și degradarea mediului înconjurător. Cu toate acestea, femeile se confruntă cu o serie de provocări fără precedent în toate aceste domenii, fiind necesare acțiuni urgente pentru abordarea acestora.

Obiectivele de dezvoltare durabilă

De exemplu, o nouă analiză prezentată în raport arată că:

  • În 89 de țări în care sunt date disponibile, 330 de milioane din persoanele sărace sunt femei și fete. Aceasta înseamnă că la fiecare 100 de bărbați, 104 de femei trăiesc cu mai puțin de 1,90 USD pe zi. Această diferență este deosebit de mare mai ales în timpul vârstei reproductive.
  • Peste 50 la sută din femeile și fetele din zonele urbane în țările în curs de dezvoltare trăiesc în condiții în care le lipsește cel puțin una dintre următoarele: accesul la apă curată, facilități sanitare îmbunătățite, locuințe durabile și spațiu de locuit suficient.
  • Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor este o condiție preliminară pentru societățile pașnice. Cu toate acestea, 1 din 5 femei cu vârsta sub 50 de ani a fost supusă violenței fizice și/sau sexuale de către un partener intim în ultimele 12 luni.
  • În perioada anilor 2010-2015, lumea a pierdut 3,3 milioane de hectare de suprafețe împădurite. Femeile sărace din mediul rural depind de rezervele comune de resurse, fiind cel mai afectate de epuizarea lor.

Phumzile Mlambo-Ngcuka, directoarea executivă UN Women, a declarat la prezentarea raportului: „Ne-am asumat angajamentul global ca în cadrul ODD să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Noile date și analiza din raport pun în evidență faptul că, dacă egalitatea de gen nu va progresa în ritm accelerat, comunitatea globală nu-și va putea respecta promisiunea. Acesta reprezintă un apel urgent la acțiune, în raport fiind formulate recomandările legate de instrucțiunile de urmat”.

Obiectivele de dezvoltare durabilă

În raport se subliniază cât de profund interconectate sunt diferitele dimensiuni ale bunăstării și deprivării materiale în viețile femeilor și a fetelor: de exemplu, o fată născută într-o familie săracă și forțată să se căsătorească la o vârstă timpurie are mai multe șanse decât o fată născută într-o familie cu venit mare, care se căsătorește la o vârstă mai târzie, să abandoneze studiile, să dea naștere la o vârstă timpurie, să sufere complicații în timpul nașterii și să fie supusă violenței – toate ținte ale ODD.

Autorii raportului privesc dincolo de mediile naționale pentru a scoate la iveală decalajul semnificativ dintre femei și fete care, în cadrul aceleiași țări, trăiesc în lumi diferite din cauza statutului lor de venit, rasei/etniei sau a locuinței. În Statele Unite ale Americii, rata sărăciei în rândul femeilor de culoare, native americane și native din Alaska este mai mult decât dublă față de rata sărăciei în rândul femeilor albe și asiatice, fiind înregistrate și disparități uimitoare la nivel de educație. 38% la sută din femeile hispanice din cea mai săracă chintilă nu au finalizat studiile liceale, comparativ cu o medie națională de 10 la sută. Alte studii de caz și seturi de date din raport analizează în profunzime situația din Columbia, Nigeria, Pakistan, Africa de Sud și Uruguay.

În raport sunt formulate și diverse recomandări privind schimbarea, cu accent pe patru domenii de acțiune esențiale:

Politici integrate care pot influența sinergiile și pot contribui la atingerea mai multor obiective în același timp. Realizarea egalității de gen nu reprezintă în sine doar un obiectiv important, ci și un catalizator pentru realizarea Agendei 2030 și asigurarea unui viitor durabil pentru toți. De exemplu, autorii raportului demonstrează că reducerea poverii muncii de îngrijire neremunerată a femeilor prin acordarea de îngrijiri gratuite și universale copiilor le-ar permite să aibă acces la diferite perspective de angajare, să creeze locuri de muncă decente în sectorul serviciilor sociale și să îmbunătățească sănătatea copiilor și rezultatele nutriționale ale acestuia. Astfel, așa cum arată simulările pentru Africa de Sud și Uruguay, investițiile vor fi recuperate cel puțin parțial prin generarea noilor locuri de muncă și venituri fiscale suplimentare.

Date statistice mai multe și mai bune. Totuși, la momentul actual nu putem evalua situația femeilor și fetelor prin prisma tuturor celor 17 ODD-uri. Pentru șase dintre acestea nu sunt indicatori cu mențiuni explicite despre femei și fete, iar lipsa furnizării unor date cu privire la gen în timp util și cu regularitate împiedică monitorizarea adecvată a situației.

Lacunele de finanțare necesară pentru realizarea unei lumi durabile pot fi de fapt soluționate prin abordarea scurgerilor de capital neînregistrate, inclusiv a fluxurilor financiare ilicite cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare; prin subminarea reducerilor cheltuielilor publice care erodează rețelele de siguranță și serviciile esențiale atât în țările dezvoltate, cât și în cele în curs de dezvoltare; și prin valorificarea tuturor strategiilor disponibile pentru creșterea veniturilor interne.

Asigurarea asumării angajamentelor privind egalitatea de gen de către persoanele aflate la conducere. Un aspect indispensabil în cadrul acestui efort este o societate civilă dinamică cu spațiu de exprimare.

Vedeți sumarul raportului „Transpunerea promisiunilor în acțiuni: Egalitatea de gen în Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030”