Căpitana Sanja Pejović: „Putem oferi securitate tuturor, dacă avem doar jumătate din populație angajată în sectorul securității?”

Căpitana Sanja Pejović este femeia ofiţeră cu cel mai înalt rang în Forțele armate ale Muntenegrului (FAM). Ea este șefa adjunctă a Sub-centrului pentru operaţiunile de menţinere a păcii și coordonatoarea egalității de gen pentru FAM. Căpitana Pejović a fost prima femeie ofițeră care a făcut serviciul militar în FAM. Acum activează în calitate de formatoare regională pe aspecte de gen, instruind personalul militar din întreaga lume, și a participat activ la proiecte regionale și internaţionale privind includerea perspectivei de gen în reforma sectorului securității. Recent, căpitana Pejović a luat cuvântul la conferinţa regională „Deputați pentru egalitatea de gen și abilitarea femeilor”, organizată de UN Women, PNUD și Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), în parteneriat cu Parlamentul Republicii Moldova și cu susținerea Guvernului Suediei.

Data: 27 octombrie 2017

Sanja Pejović: “Can we provide security to all if we have only half of the population working in the security sector?
Sanja Pejović. Foto: ONU Moldova/ Andrei Bogus

„Întotdeauna am fost interesată să lucrez în sectorul apărării. Când eram mică, aveam membri de familie care purtau uniformă, iar acest lucru mi-a plăcut foarte mult. Și încă îmi place.

Munca mea în sectorul apărării este incitantă, interesantă și dinamică. Fac parte din sistemul de apărare din Muntenegru din anul 2007. În 2008 m-am înrolat și am devenit prima femeie ofiţeră din Forțele armate ale Muntenegrului (FAM). La început mi-a fost greu să-mi găsesc locul și rolul în sistem. Dar eram dornică și hotărâtă să învăț și să lucrez din greu. Acum sunt prima femeie cu gradul de căpitană în FAM.

Cred cu adevărat că, prin muncă asiduă și profesionalism, oricine poate avea succes. De asemenea, o precondiție a succesului este să-ți iubești meseria. De aceea, insist asupra faptului că trebuie să oferim generaţiilor mai tinere şansa de a-și alege propria carieră și să nu le restrângem oportunitățile prin roluri de gen.

Securitatea este importantă pentru toţi. Toți membrii societății - femei, bărbați, băieţi și fete - au dreptul să trăiască într-un mediu sigur. Putem oferi securitate întregii populaţii, dacă avem doar jumătate din ea angajată în sectorul securității și apărării? Având în vedere complexitatea operaţiunilor de menţinere a păcii din zilele noastre, putem oferi protecţie deplină tuturor, în special femeilor și copiilor din zonele de conflict, dacă nu avem personal calificat atât femei, cât și bărbați? Răspunsul e simplu - nu! Noile amenințări, riscuri și provocări de securitate necesită noi abordări și există destule posibilităţi pentru femei și bărbați astfel încât să ne construim și modelăm viitorul mai bine și mai echitabil.

Putem creşte numărul femeilor din sectorul securității în două moduri. Primul este sensibilizarea femeilor despre faptul că există multe oportunităţi în acest sector, iar al doilea este sensibilizarea instituţiilor și forţelor armate din ţările noastre despre importanţa și beneficiile reprezentării egale a femeilor și bărbaților. Unii oameni pur și simplu nu conştientizează faptul că trăiesc toată viața constrânși de stereotipuri de gen, iar această situație trebuie să se schimbe.

Pe lângă multe avantaje, integrarea femeilor în sectorul securității și apărării presupune câteva provocări. Multe din acestea provin din stereotipurile de gen, de exemplu stereotipurile despre femeile în uniformă. Altă provocare pentru femeile din armată este concediul pentru îngrijirea copilului, care în majoritatea cazurilor încă este luat de mame, și exercițiile și misiunile din străinătate, care necesită plecarea femeilor de acasă. Din cauza acestor provocări, cariera unei femei avansează deseori mai lent decât ar trebui. Or, femeia optează pentru așa-zisele „profesii mai ușoare” pentru a asigura un echilibru între muncă și familie. Totuși, situația de ansamblu se schimbă într-un mod pozitiv.

Situația curentă din Muntenegru este promițătoare. Datorită obiectivelor strategice de politică externă și obligaţiilor și legilor naţionale privind egalitatea de gen, sectorul apărării din Muntenegru a înregistrat rezultate concrete. Am adoptat Planul național de acţiuni pentru implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU și avem un Plan de acţiuni pentru realizarea egalităţii de gen.

Ministerul Apărării (MA) utilizează un limbaj sensibil la dimensiunea de gen, inclusiv grade militare separate pentru femei și bărbați. Avem doi coordonatori de gen pentru MA și FAM, iar pe site-ul MA există o secțiune intitulată „Femeile în forțele armate”. De asemenea, nu există restricţii pentru femei la niciuna din funcțiile existente în FAM. 

Implementarea perspectivei de gen începând de la nivelul strategic până la cel operaţional sau tactic este obligaţia noastră conform documentelor și politicilor naționale și internaționale cu caracter obligatoriu. Aplicarea perspectivei de gen sporeşte eficacitatea operaţională și contribuie la succesul operațiunilor militare. De asemenea, avem obligaţia morală și umană de a-i trata la fel pe toți oamenii, cu demnitate și respect”.