Instituțiile de forță introduc dimensiunea de gen în activitatea lor

Data:

Reprezentanți și reprezentante ai grupurilor coordonatoare gender participă la atelierul de lucru despre principiile egalității de gen. Foto: UN Women/Ramin Mazur
 

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) face un nou pas spre atingerea egalității de gen și creșterea rolului femeilor în structurile sale, cu sprijinul UN Women Moldova.

Pe 3-4 august reprezentantele și reprezentanții grupurilor coordonatoare gender din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției, precum și membrele Asociației Naționale a Femeilor din Sistemul Afacerilor Interne s-au întrunit pentru a discuta egalitatea de gen în domeniul păcii și securității și elaborarea Planului de acțiuni privind integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAI. De asemenea, ele/ei au participat într-un atelier de lucru moderat de UN Women unde au dezbătut principiile egalității de gen și rolul femeilor și a bărbaților în poliție și în domeniul păcii și securității în general.

Femeile angajate în MAI s-au solidarizat în cadrul Asociației Naționale a Femeilor din Sistemul Afacerilor Interne. Ele sunt cele care promovează participarea femeilor în acest domeniu, inclusiv în funcții de conducere.

„Sunt convinsă că o reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în sistemul afacerilor interne poate duce la o coeziune  socială mai bună și poate spori încrederea cetățeanului în structurile Poliției. Sperăm că vom putea impulsiona procesul de schimbare la nivelul instituțional, punând accent pe schimbarea percepțiilor și stereotipurilor, prin implicarea activă a bărbaților în activități de promovare a egalității de gen”, a spus Olesea Vladîca, președinta Asociației.

Aceste întâlniri vor contribui la înțelegea aprofundată a dimensiunii de gen și elaborarea Planului de acțiuni privind egalitatea de gen în activitatea MAI și Planului de lucru pentru implementarea prevederilor Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate ONU pentru integrarea dimensiunii de gen în domeniul păcii și securității. Aceste obiective se regăsesc și în Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați pe anii 2017-2021 care prevede asigurarea  accesului  femeilor  la  funcții  de conducere și execuție în domeniul de securitate și apărare; și integrarea dimensiunii de gen în politicile sectoriale de securitate şi apărare (obiectivele 4.1. si 4.2).

„Participarea femeilor în sistemul afacerilor interne este încă la un nivel jos în Moldova și în alte țări și trebuie promovată, mai ales în poziții de luare a deciziilor. De asemenea, este important modul în care poliția ia în considerație nevoile femeilor și bărbaților în lucrul lor în comunitățile locale. Experiența internațională arată că un sector al poliției care reprezintă mai bine populația duce la creșterea încrederii în poliție și este mai capabilă să intervină în cazurile mai puțin raportate de încălcare a drepturilor omului, cum este violența împotriva femeilor”, a spus Asya Varbanova, Coordonatoare de programe UN Women Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Chiar dacă femeile reprezintă 52% din populația R. Moldova, ele rămân a fi subreprezentate în sectorul păcii și securității. Din numărul total al persoanelor angajate în poliție doar 17.4% sunt femei, conform datelor din 2015 a Biroului Național de Statistică. În cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2015, din efectivul total 16,3%  erau femei. În  funcții  de  conducere  și  de execuție ale MAI femeile reprezintă doar 6%.

UN Women Moldova a început colaborarea cu instituțiile cheie din acest domeniu în 2015 pentru integrarea dimensiunii de gen și creșterea rolului femeilor în sectorul păcii și securității.