Programul ONU „Femeile în Politică” în Republica Moldova

Moldova -Women in Politics 675x450
Foto: Programul ONU „Femeile în Politică”/Lis-L Video

Programul ONU „Femeile în politică” este implementat în comun de două agenţii ONU - UN Women și PNUD, în parteneriat cu două organizaţii ale societăţii civile - Fundaţia Est-Europeană (FEE) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD). Perioada de implementare este iulie 2014 - decembrie 2017, iar bugetul total conform documentului de proiect este de 3.485.690 USD. Asistenţă financiară este oferită de Guvernul Suediei. 

Obiective:

 • Reforma/adoptarea și/sau implementarea unor cadre legale și unor politici care promovează drepturile femeilor de a participa la luarea deciziilor la nivel național și local.
 • Influențarea de către susținătorii egalităţii de gen a cadrului legal și a politicilor pentru a spori participarea femeilor la procesul de conducere și politică.

Pentru a-și atinge obiectivele, proiectul colaborează cu instituţii de stat, partide politice, organizaţii ale societăţii civile, mass-media și comunităţi, în vederea stimulării nominalizării participative a femeilor candidat, inclusiv din grupurile vulnerabile, prin încurajarea participării lor și dezvoltarea capacităților lor înaintea, în timpul și în urma alegerilor. Extinderea în mod constant a parteneriatelor cu mass-media pentru a crește numărul de reportaje sensibile la dimensiunea de gen.

De asemenea, Programul își propune să sensibilizeze mai mult populația privind contribuţia femeilor la conducerea politică și să susţină realizarea drepturilor femeilor și a angajamentelor asumate de Guvernul Republicii Moldova.  

Elemente principale ale Programului „Femeile în politică”:

 • Susținere intensă pentru adoptarea unui pachet de legi privind promovarea femeilor în procesul decizional și egalitatea de gen, folosind diverse strategii. La 14 aprilie 2016 Parlamentul a adoptat Legea nr. 71 prin care se modifică 15 legi și coduri și se introduc cote de gen de 40% pentru candidații de pe lista unui partid și persoanele numite în Guvern, concediul de paternitate, definiția și interzicerea sexismului și alte prevederi. 
 • Asistența Programului a contribuit la alegerea a 2 femei de etnie romă în funcția de consilier local, pentru prima dată în Republica Moldova. 
 • 98 de femei - din aproape 1000 care au beneficiat de instruire și îndrumare individuală înaintea alegerilor locale - au fost alese în funcția de primar (8) și consilier local (90).
 • rel="noopener noreferrer"
 • Platforma pentru Egalitate de Gen - constând din 30 de ONG-uri și persoane importante care pledează pentru egalitatea de gen - a fost oficializată și acţionează ca voce activă și unită a societății civile în scopul egalităţii de gen. 
 • CCET și CEC au obținut recunoaştere internațională privind promovarea managementului electoral care include dimensiunea de gen și au un rol de rel="noopener noreferrer" frunte în crearea Asociației Internaționale a Femeilor din Managementul rel="noopener noreferrer" Electoral
 • Un număr de 15 forumuri parlamentare regionale au făcut posibil ca 650 de cetățeni, inclusiv 542 de femei, în special din grupurile marginalizate, să-și prezinte problemele în mod direct deputaţilor și factorilor de decizie locali. 
 • Ponderea articolelor având ca subiect femeile, și în special femeile ca protagoniste, a crescut cu 7 puncte procentuale, de la 14% în septembrie 2015 la 21% în aprilie 2016, în rezultatul implicării a 30 de surse media în procesul de automonitorizare a acoperirii mediatice din perspectiva egalităţii de gen. 
 • În șapte raioane (Briceni, Străşeni, Telenești, Cimişlia, Cahul, Soroca și Orhei) au fost înfiinţate șapte cluburi politice pentru a facilita dialogul dintre potențialii candidaţi femei și partidele politice și a servi drept rel="noopener noreferrer" centre de cunoaștere și conducere pentru femeile rel="noopener noreferrer" lider.
 • Un program inovator de mentorat și granturi mici pentru consilierele locale aflate la primul mandat a fost finalizat cu 27 de participante din 20 de raioane. 
 • 250 de membri ai Reţelei Femeilor din cadrul Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, în principal femei primar, și-au îmbunătățit cunoştinţele despre gestionarea și consolidarea administraţiei publice, participând la vizite de studiu prin schimb în 10 localități, considerate bune practici. 

Pentru mai multe detalii, faceţi clic aici. (Fişe informative: Femeile în politică și evaluarea finală pentru Femeile în politică)