MUNCA INEGALĂ PE TIMP DE PANDEMIE

Situaţia de incertitudine determinată de criza pandemică COVID-19 încă mai persistă. Deşi suntem la zece luni distanţă de la declanşarea stării de urgenţă, iar la nivel naţional au fost întreprinse mai multe intervenţii din partea autoriţăţilor şi partenerilor de dezvoltare întru diminuarea impactului crizei pandemice, totuşi magnitudinea efectelor acesteia au perturbat semnificativ viaţa economică şi socială a femeilor şi bărbaţilor. Acestea, la rândul său au avut consecinţe asupra trenării într-un mod simţitor a revenirii la normalitate. Cercetarea data reprezintă o continuare a efortului de monitorizare a impactului pandemiei asupra egalităţii de gen în Moldova. Preocupaţi de identificarea efectelor imediate ale crizei provocate de coronavirus asupra bunăstării femeilor şi bărbaţilor, în iunie 2020, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare împreună cu UN Women au lansat nota Analiza impactului COVID-19 asupra rolurilor de gen. Cercetarea a pus în evidență necesitățile specifice pe termen scurt și lung ale femeilor şi bărbaţilor, cât și modul în care aceştia au răspuns noilor provocări și schimbări în sfera socială și economică. În perioada iniţială a crizei pandemice, atât femeile, cât și bărbații au fost afectați din punct de vedere economic şi social, accentuând în diferite proporţii diverse vulnerabilităţi ale acestora. Printre principalele constatări relevate de prima cercetare se enumeră: (i) pandemia COVID-19 și măsurile de izolare impuse au subliniat una dintre cele mai slabe verigi: îngrijirea, femeile asumându-şi cea mai mare parte a sarcinilor casnice și de îngrijire a copiilor și a familiei, fiindu-le astfel limitate posibilitățile de interacțiune cu alt mediu decât familia; (ii) femeile au fost expuse într-o măsură mai mare stărilor de anxietate și frustrare în perioada crizei pandemice; (iii) la fel, femeile, s-au retras și mai mult din câmpul muncii, fiind nevoite să recurgă la acest pas din cauza inechității în divizarea responsabilităților de îngrijire; (iv) bărbații au fost afectați mai mult din punct de vedere al respectării drepturilor acestora în muncă și se anticipează că mai mulți din ei să nu poată beneficia de sistemul de asigurări sociale sau medicale, şi (v) lanțul logic de efecte cauzat de criza pandemică s-a transpus și asupra posibilității femeilor şi bărbaţilor de a obține venituri, canalele importante de manifestare a vulnerabilității financiare fiind reducerea bruscă a remitențelor și scăderea veniturilor salariale. 

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Anul publicației
2021