Mecanism Intern de Evaluare a Aspectelor de Gen

Antreprenoriatul feminin în Republica Moldova este în extindere. Circa 33,9% din întreprinderi sunt deținute sau gestionate de femei (cu 6,4 p.p. în creștere în perioada 2009-2017). In pofida acestui fapt, femeile continuă sa fie un grup subreprezentat în activitatea de antreprenoriat cu un potențial de creștere puțin utilizat, în condițiile în care acestea constituie peste jumătate din totalul populației rezidente a țării. Participarea femeilor tinere la activitațile de antreprenoriat este și mai joasă (circa 14,1%). Din cauza insuficienței mijloacelor financiare femeile tinere deschid preponderent afaceri micro (92%), care sunt expuse, în general, unor vulnerabilitați sporite. Femeile rareori dețin afaceri de dimensiuni mijlocii și mari (circa 1,3%). Obstacole cum ar fi nivelul scăzut de capital inițial și finanțare bancară, lipsa de timp determină femeile să înceapă afaceri în medie de 2 ori mai mici.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Anul publicației
2021