Guvernanța sectorului de securitate, reforma sectorului de securitate și dimensiunea de gen

În ultimul deceniu, s-a produs o creștere semnificativă a nivelului de conștientizare și atenție asupra problemelor de gen și rolului femeilor în sectorul securității și justiției. La nivel mondial, s-a îmbunătățit echilibrul de gen al multor instituții din sectorul justiției și securității în special în țările non-nordice.1 Femeile au preluat funcții mai înalte, iar mecanismele de supraveghere externă și internă au fost consolidate pentru a combate discriminarea în bază de gen, hărțuirea, exploatarea și abuzul. Datorită acestor măsuri, instituțiile din sectorul securității au devenit mai incluzive și mai reprezentative, precum și mai capabile să își îndeplinească sarcina de promovare a egalității de gen, care le este atribuită. Cu toate acestea, după cum atestă o serie de studii analitice globale petrecute în întreaga lume, încă mai există provocări majore în obținerea egalității de gen și depășirea discriminării de gen, atât în sectorul securității și justiției, cât și în societatea mai largă. Măsurile de încurajare a accesului și participării implicării femeilor la serviciile de justiție și securitate rămân a fi adesea simbolice, nereușind să producă schimbări reale. Mai mult decât atât, în multe părți ale lumii, are loc reducerea spațiului politic menit să promoveze incluziunea, egalitatea și drepturile omului, din cauza atenției sporite la problemele de securitate, asociate cu necesitatea combaterii extremismului violent, și a rezistenței puternice la schimbările sociale progresive care vizează sprijinirea femeilor, apărarea drepturilor acestora și promovarea egalității de gen. Acest nou Set de instrumente privind aspectele de gen și securitatea al DCAF, OSCE/ODIHR și UN Women sintetizează lecțiile-cheie ale deceniului trecut privind promovarea egalității de gen în domeniul securității și justiției. Scopul acestui Set de instrumente este de a împărtăși noile bune practici, reflectând, în același timp, asupra modului în care acestea au evoluat. Acest Set de instrumente este conceput pentru a ajuta instituțiile din sectorul securității și al justiției să integreze o perspectivă de gen: sectorul trebuie să treacă dincolo de simplul scop de a crește numărul de femei și să devină mai conștient și mai receptiv la diferite nevoi ale întregii populații din perspectiva aspectelor de gen. În acest fel, nevoile adesea neglijate de securitate și justiție ale femeilor și fetelor trebuie să devină o prioritate de bază.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Anul publicației
2021