DINCOLO DE STATUS QUO!

Studiul de fezabilitate evaluează posibile măsuri speciale temporare și de acomodare rezonabilă pentru promovarea egalității de gen în sectorul Afacerilor Interne și Apărării în următoarele domenii: cerințe fizice și dimensiunea de gen, recrutare și admitere, promovare în funcții și segregare pe verticală, orar de muncă, responsabilitățile de familie, infrastructură. Reieșind din domeniile specificate mai sus, au fost evidențiate următoarele constatări pentru Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile subordonate: Cerințe fizice Actele normative speciale mențin cerințe fizice diferențiate pentru candidații și candidatele la Academia de Poliție și persoanele care optează pentru angajarea în instituțiile subordonate. Pentru a elimina practicile stereotipizate și nejustificate, a fost propusă modificarea Regulamentului cu privire la organizarea pregătirii fizice și sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Modificările tind să faciliteze atingerea unui anumit nivel de pregătire fizică care să permită într-un mod echitabil femeilor şi bărbaţilor să-şi îndeplinească misiunea pusă în sarcina funcţie de poliţist/poliţistă. Comisiile de evaluare create în baza Regulamentului cu privire la organizarea pregătirii fizice și sportului în cadrul IGP și IGC din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sunt formate preponderent din bărbați. De exemplu, în anul 2019, Comisia IGC a fost formată doar din 3 bărbați,, iar în IGP - 12 bărbați și 3 femei. Conform informației colectate în focus grup, această reprezentare neuniformă poate influența nefast cariera fetelor și femeilor în mod special în ceea ce privește promovarea în funcție. Poliţistele nu sunt instruite suficient cu privire la aplicarea forței fizice și a mijloacelor speciale. Actele normative speciale nu prevăd proceduri specifice pentru ofițere, inclusiv procedeele descrise în ghid1 sunt prezentate exclusiv de bărbați.

Vedeți online/descărcați

https://progen.md/wp-content/uploads/2020/12/7023_studiul_de_fezabilitate_mai_si_ma__final.pdf

Informație bibliografică

Anul publicației
2021