Analiza prevederilor cu privire la incompatibilitatea funcțiilor de aleși locali din perspectiva egalității de gen

Imagine
Acest document de analiză a politicilor publice a fost elaborat în cadrul Programului ONU „Femeile în Politică”, implementat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezv
În contextul în care în Republica Moldova integritatea funcţionarilor şi demnitarilor publici interesează societatea şi politicile statului, este oportună instituirea şi dezvoltarea unor mijloace de prevenire şi sancţionare a faptelor de comportament corupțional în legătură cu exercitarea funcției publice și/sau mandatului, inclusiv în ceea ce privește încălcarea regimului juridic al declarării veniturilor/proprietăţilor şi al conflictelor de interese şi nu în ultimul rând al incompatibilităţilor. În parte, interesează impactul amendamentelor la legislația care vizează în mod nemijlocit regimul incompatibilităților și stabilirea incidenței acestor reglementări legale asupra alesului/alesei local/locale şi funcţionarului/funcționarei din cadrul APL, ca subiect de drepturi și obligații de referință. Una dintre cele mai frecvente probleme care se manifestă în sistemul administrativ, este confuzia care se creează între conflictul de interese şi incompatibilităţi.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Anul publicației
2019