Prestare coordonată și sensibilă la dimensiunea de gen a serviciilor în Republica Moldova

Imagine
Prestare coordonată și sensibilă la dimensiunea de gen a serviciilor din Republica Moldova
La nivel legislativ, scopul programului este să îmbunătățească cadrul normativ şi legislativ pentru asigurarea femeilor cu locuri de muncă, şi pentru garantarea protecţiei sociale a acestora. Legile/actele şi politicile/planurile rezultate în domeniul muncii şi protecţiei sociale vor promova angajarea femeilor în câmpul muncii. La nivel instituţional, scopul programului este să susţină şi să consolideze capacităţile actorilor-cheie responsabili pentru implementarea politicilor ce promovează şi protejează drepturile femeilor cu privire la accesul pe piaţa muncii şi protecţia socială. Programul va dezvolta capacitatea instituţiilor-cheie în domeniul prestării serviciilor, dar şi a organizaţiilor media, să implementeze politicile ce promovează şi protejează drepturile femeilor la angajarea în câmpul muncii şi protecţia socială. La nivel local, scopul programului este să îmbunătăţească accesul la informaţii şi servicii de calitate ce ţin de domenii precum angajarea în câmpul muncii, protecţia socială, agricultura, cadastru şi dezvoltarea micului business. Programul va facilita creşterea ratei femeilor angajate şi va susţine femeile din spaţiul rural şi suburban în exercitarea drepturilor sociale şi economice. Nivelul raional a fost identificat ca fiind cel mai eficient pentru intervenții, ţinând cont de faptul că aici numărul instituţiilor şi al resurselor este mai mic, iar nivelul de prestare a serviciilor - mai inferior. Prin urmare, obiectivul principal este de a crea o platformă pentru femeile din spaţiul rural şi suburban, ce le-ar permite să ia decizii informate şi le va facilita accesul la resursele disponibile care au un impact direct asupra vieţii acestor femei.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Anul publicației
2019