Gen în mișcare: Abordarea legăturii dintre migrație și dezvoltare din perspectiva de gen

Imagine
Autori/editori
Allison. J Petrozziello

În ultimii ani se atestă un interes sporit faţă de modul în care migraţia afectează dezvoltarea ţărilor de origine ale migranţilor. Diverse organizaţii de dezvoltare multilaterală și ONG-uri au studiat modalităţile sporirii impactului remitenţelor asupra dezvoltării economice. Prin urmare, aspectul legăturii dintre migraţie și dezvoltare, ce a generat o atenţie deosebită, a fost fenomenul remitenţelor globale.

Manualul de formare Gen în mișcare: Lucrând asupra legăturii dintre migraţie și dezvoltare din perspectiva de gen are drept scop consolidarea capacităţii de analiză de gen a unei serii întregi de actori care lucrează asupra unor aspecte legate de migraţie și dezvoltare. Acesta oferă, de asemenea, instrumente pentru a ajuta la proiectarea unor programe și politici menite să consolideze efectele pozitive ale migraţiei asupra dezvoltării, atât în ţările de origine, cât și în cele de destinaţie.

Migraţia și remitenţele au potenţialul de a contribui la dezvoltare, dar mai și prezintă noi provocări. Intenţia noastră este de a ajuta pe cei care lucrează în domeniul migraţiei și al dezvoltării să ajungă la un model de dezvoltare centrat pe oameni, pe drepturile omului și pe principiul echităţii de gen.

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Domeniile tematice: Migrație
Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2013