Bugetarea Sensibilă la Gen - Manual

Autori/editori: Anjela Baurciulu, Angela Casian, Ion Partachi, Andrei Petroia, Valeriu Sainsus, Dorin Vaculovschi

Această publicaţie este ediţia a 2-a a manualului „Bugetare sensibilă la gen” pentru studii la ciclul II, masterat. Iniţiativa dată de reeditare a manualului şi introducere a cursului privind bugetarea sensibilă la gen (BSG) în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), a fost posibilă gratie suportului conceptual al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), în baza acordului de cooperare dintre UN Women şi ASEM. Această cooperare are loc în cadrul proiectului regional UN Women “Promovarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen în Europa de Sud-Est, faza II”, implementat în Moldova cu suportul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

Vedeți online/descărcați

ROMÂNĂ, ENGLEZĂ

Informație bibliografică

Acoperire geografică: Europa și Asia Centrală; Republica Moldova

Domeniile tematice: Bugetare sensibilă la gen

Tipul de resurse: Manuale / ghiduri

Anul publicației: 2016

Numărul paginilor: 242

ISBN/ISSN: 978-9975-89-028-1