Bugetarea Sensibilă la Gen - Manual

Imagine
Bugetare Sensibilă la Gen - Manual
Autori/editori
Anjela Baurciulu, Angela Casian, Ion Partachi, Andrei Petroia, Valeriu Sainsus, Dorin Vaculovschi

Această publicaţie este ediţia a 2-a a manualului „Bugetare sensibilă la gen” pentru studii la ciclul II, masterat. Iniţiativa dată de reeditare a manualului şi introducere a cursului privind bugetarea sensibilă la gen (BSG) în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), a fost posibilă gratie suportului conceptual al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), în baza acordului de cooperare dintre UN Women şi ASEM. Această cooperare are loc în cadrul proiectului regional UN Women “Promovarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen în Europa de Sud-Est, faza II”, implementat în Moldova cu suportul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

Vedeți online/descărcați

Informație bibliografică

Domeniile tematice: Bugetare sensibilă la gen
Tipul de resurse: Manuale / ghiduri
Anul publicației
2016
Numărul paginilor
242
ISBN
978-9975-89-028-1