Autoritățile publice

Autoritățile publice

În armonie cu mandatul său internațional de a ajuta statele membre să pună în aplicare standardele privind egalitatea de gen, de la înființare în 2010, UN Women, sprijină eforturile Guvernului Republicii Moldova de a realiza egalitatea de gen și de a abilita femeile. În particular, UN Women ajută guvernul să se conformeze prevederilor acordurilor internaționale privind egalitatea de gen, la care Republica Moldova este parte. Temelia juridică pentru aceste angajamente internaționale o constituie Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW). Noi susținem guvernul la elaborarea și implementarea cadrului normativ privind egalitatea de gen, în consultare cu societatea civilă; și ajutăm autoritățile publice să consolideze capacitățile unităților lor gender.

Impactul susținerii din partea UN Women pentru crearea unui cadru instituțional eficient în domeniul egalității de gen:

  • Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a elaborat Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați pe anii 2017-2021;
  • Unitățile gender din cadrul ministerelor și autorităților publice locale au învățat cum să integreze dimensiunea de gen în politicile sectoriale, în conformitate cu standardele internaționale;
  • A fost modificat cadrul normativ pentru a permite funcționarea, în cadrul fiecărui minister, a câte unui grup coordonator pentru egalitatea de gen;
  • Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și-a îmbunătățit capacitatea de a coordona în mod eficient agenda egalității de gen;
  • Datorită unui consiliu coordonator specific, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei poate coordona mai eficient asistența externă acordată de către partenerii de dezvoltare în domeniul egalității de gen;
  • Grupuri și platforme ale societății civile active în domeniul egalității de gen au devenit promotori activi ai drepturilor femeilor în fața Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova;
  • Funcționarii publici din principalele instituții de stat și-au sporit cunoștințele cu privire la drepturile femeilor în contextul Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU și al altor rezoluții aferente privind rolul femeilor în asigurarea păcii și securității.

Autoritățile locale, la fel, joacă un rol important în mai multe dintre proiectele noastre. Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), inclusiv Rețeaua femeilor, care face parte din el, este un partener-cheie în promovarea egalității de gen și a drepturilor de participare ale omului, precum și a planificării și bugetării sensibile la dimensiunea de gen la nivel local.