Societatea civilă

Grupul Consultativ al Societății Civile pe lângă UN Women în Moldova (CSAG)

UN Women contează pe susținerea societății civile la realizarea obiectivelor sale strategice și a mandatului privind egalitatea de gen și abilitarea femeilor. Grupul consultativ al societății civile  oferă informații și consultanță pentru munca noastră. 

Grupurile consultative ale societății civile înființate de UN Women la nivel global, regional și național servesc drept forumuri pentru un dialog și implicare continuă. Grupul Consultativ al Societății Civile pe lângă UN Women în Moldova (CSAG) a fost înființat în anul 2011, fiind unul dintre primele grupuri de acest gen în regiune. Actualul CSAG din Moldova este format din reprezentanți/reprezentante din 15 organizații, care oferă consultanță strategică și contribuie la elaborarea inițiativelor noastre de advocacy, precum și a politicilor și programelor noastre. Membrii se reunesc lunar, mențin legătura între ei, dar şi cu alte grupuri CSAG ale UN Women din întreaga lume prin intermediul unei platforme accesibile prin internet. Consultările din cadrul Grupului Consultativ al Societății Civile din Moldova ajută UN Women să se bazeze pe bogata lor competență, experiență, conexiune cu populația și cunoștințe.

Pe scurt despre principalele rezultate:

  • Împreună cu UN Women, CSAG organizează forumuri publice anuale în cadrul cărora femeile din diferite grupuri au o oportunitate unică de a discuta în direct cu reprezentanți de nivel înalt ai partidelor politice. Drept rezultat, factorii de decizie s-au angajat să întreprindă măsuri concrete, cum ar fi deschiderea primului cabinet ginecologic public, adaptat la necesitățile femeilor cu dizabilități.
  • În cadrul unei inițiative mai ample, CSAG a desfășurat activități intensive de advocacy pentru aprobarea „legii cotelor de gen” și a principalelor modificări la legile existente privind violența față de femei, adoptate în 2016.
  • CSAG a contribuit la pregătirea notelor analitice cu privire la femeile din diferite grupuri din Moldova, elaborate de Biroul Național de Statistică.
  • CSAG a contribuit la evaluarea intermediară a Notei strategice a UN Women pentru perioada 2014-2017 și contribuie la elaborarea programului anual de lucru al UN Women în Moldova, prezentând perspectiva grupurilor marginalizate.
  • Membrii grupului CSAG sunt implicați activ în campania de 16 zile pentru eradicarea violenței față de femei și în alte campanii globale.

 

Componența Grupului Consultativ al Societății Civile

Termenii de Referință al grupului societății civile